Z naszych miast

Jak będzie wyglądał nowy rok szkolny w Katowicach?


26 sierpnia 2020

Pandemia koronawirusa sprawia, że otwarcie szkół w sposób analogiczny do rozpoczęcia roku szkolnego w 2019 r. jest niemożliwe. W Katowicach przez całe wakacje trwały analizy aktualnej sytuacji epidemicznej. Jednocześnie w ostatnich tygodniach odbył się szereg spotkań z dyrektorami szkół, nauczycielami oraz przedstawicielami rodziców. Celem tych działań było wypracowanie modelu funkcjonowania szkół w pierwszych tygodniach września.

- Otwarcie szkół od 1 września jest olbrzymim wyzwaniem dla nas wszystkich – dla uczniów, rodziców, nauczycieli i samorządowców. Przygotowaliśmy propozycję pakietu rozwiązań dla katowickich szkół. Drobiazgowo analizowaliśmy sytuację i rozważaliśmy kilka różnych wariantów. W ramach Unii Metropolii Polskich, wspólnie z 11 prezydentami największych polskich miast, rozmawiamy o tej kwestii i dzielimy się naszymi pomysłami i doświadczeniami. Uznaliśmy, że kierować będziemy się nie tylko kwestiami epidemicznymi, ale także społecznymi i edukacyjnymi. Oczywiście zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli odgrywa priorytetową rolę. Dlatego chcemy, by od 1 września wdrożony został w Katowicach tzw. hybrydowy model nauczania. Zgodnie z wytycznymi MEN – nasz pakiet propozycji przekażemy dziś do Sanepidu, który, w przypadku chęci wdrożenia nauczania hybrydowego przez dane miasto, wydaje w tej sprawie opinię – podkreśla Marcin Krupa, Prezydent Katowic. – Analizując całą sytuację wzięliśmy pod uwagę liczne głosy rodziców najmłodszych dzieci, którzy w wielu przypadkach nie mogą sobie pozwolić na to, by kolejne tygodnie spędzać w domu. Dlatego od 1 września, w normalnym trybie, z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, do szkół będą chodzić uczniowie klas od I do IV oraz przedszkolaki. Na tym etapie edukacji dużą rolę odgrywa także aspekt opiekuńczo-wychowawczy. Dodatkowo, w zwykłym trybie, rok szkolny rozpoczną uczniowie pierwszych klas szkół średnich. Zależy nam na tym, by mieli możliwość zapoznania się ze swoimi nauczycielami – bo trudno jest prowadzić edukację zdalną, jeśli uczeń i nauczyciel nigdy nie mieli okazji się poznać – dodaje prezydent Marcin Krupa.

Wszystkie szkoły zostały wyposażone we wszelkie niezbędne środki ochrony zgodnie z ministerialnymi zaleceniami (m.in. maseczki, płyny do odkażania, przyłbice). – Wdrożyliśmy w Katowicach procedury bezpieczeństwa dotyczące m.in.: przyprowadzania dzieci do szkół, stwierdzenia podejrzenia zachorowania ucznia w szkole, spożywania posiłków czy też przerw.  Uruchomiliśmy także bank dobrych praktyk, dzięki któremu dyrektorzy będą wymieniać się doświadczeniami w zakresie zdalnej edukacji i wdrażać najlepsze rozwiązania dla danej szkoły. Jednocześnie funkcjonują w Katowicach grupy wsparcia dla dyrektorów, dzięki którym błyskawicznie możemy wymieniać się informacjami – mówi Sławomir Witek, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice.

Źródło: www.katowice.eu

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor