Ogólne

Jak przygotować się na 20 stopień zasilania – regulacje dotyczące ograniczeń poboru mocy

Cofnij

18 sierpnia 2022

O stopniach zasilania myślało się i mówiło przed rokiem 1989. Później wszyscy o tym problemie szczęśliwie zapomnieli, na prawie ćwierćwiecze. O tych ograniczeniach przypomniano sobie dosyć niespodziewanie w 2015 r., kiedy to prezes Urzędu Regulacji Energetyki wszczął liczne postępowania wobec odbiorców energii, którzy nie zastosowali się do wprowadzonych w sierpniu tego roku ograniczeń w poborze energii.

Co to są stopnie zasilania? To wielkości określające poziomy ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. O ile stopień 11 oznacza, że odbiorca może pobierać moc do wysokości wynikającej z umowy zawartej z właściwym operatorem (co w praktyce oznacza brak ograniczeń) o tyle 20. stopień zasilania oznacza, że odbiorca może pobierać moc do wysokości ustalonego minimum, niepowodującego zagrożeń bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczeniu obiektów technologicznych. Natomiast stopnie pośrednie (od 12 stopnia zasilania do 19 stopnia zasilania) powinny zapewniać równomierne obniżenie mocy elektrycznej pobieranej przez odbiorcę.

Czy ograniczenia w poborze mocy dotyczą wszystkich odbiorców? Otóż nie. Wynikające ze stopni zasilania ograniczenia dotyczą tych podmiotów (odbiorców), które w umowach o świadczenie usług dystrybucji, usług przesyłania lub w umowach kompleksowych maja zakontraktowana moc umowną powyżej 300 kW, i które nie zostały wyłączone z obowiązku stosowania ograniczeń na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. z 2021 r. poz. 2209). Jak wynika z § 6 rozporządzenia Ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej podlega odbiorca energii elektrycznej w zakresie posiadanego przez siebie obiektu będącego np.: szpitalem lub innym obiektem ratownictwa medycznego; czy wykorzystywanego do nadawania programu radiowo - telewizyjnego o zasięgu ogólnokrajowym, czy do zapewnienia przewozu lotniczego, kolejowego i publicznego transportu zbiorowego.

O tym jak się przygotować na 20 stopień zasilania opowiadali uczestnikom webinarium zorganizowanego przez Kancelarię WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr eksperci z zespołu prawa energetycznego: Maciej Szambelańczyk oraz Krzysztof Sikorski.

Podczas spotkania przedstawione zostały podstawy i uwarunkowania prawne związane z ewentualnym wprowadzeniem ograniczeń dostaw energii elektrycznej przez Radę Ministrów. Omówione również zostały obowiązujące w tym zakresie rozwiązania prawne wynikające z wspomnianego już wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z 8 listopada 2021 r.

Uczestnicy webinarium mieli także okazję dowiedzieć się jakie konkluzje wyłaniają się z dotychczasowych rozstrzygnięć Prezesa URE, również w zakresie potencjalnych kar nakładanych na odbiorców, którzy nie zastosują się do ograniczeń w poborze mocy wynikających z obowiązującego aktualnie stopnia zasilania. Eksperci przedstawili także praktyczne wskazówki dla obiorców oraz prawne możliwości mitygacji ryzyk prawnych związanych z ograniczeniami w poborze mocy.

Webinar odbył się 17 sierpnia 2022 r.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor
X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..