Ogólne

Jeśli nic się nie zmieni odczujemy to wszyscy. Podwyżki będą nieuniknione

Cofnij

19 sierpnia 2022

To stanowisko Skarbników Miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, którzy zebrali się na specjalnym seminarium w Szczecinie. Samorządowcy wskazują, że jeszcze nie jest za późno i można zminimalizować negatywne skutki inflacji i zmian w przepisach podatkowych. Rozwiązaniem jest wprowadzenie pakietu ustaw ratunkowych, czyli Sanacja Finansów Państwa Polskiego.

- Stabilizacja systemu podatkowego praktycznie nie istnieje. Brak pełnej rekompensaty w obszarze wpływów z podatku PIT spowoduje, że wszystko odbije się na naszych mieszkańcach – mówi Krzysztof Mączkowski, Przewodniczący Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich.

Skarbnicy podkreślali, że w obliczu fundamentalnych zmian w systemie podatkowym niezbędne jest podjęcie tematu głębokich reform mechanizmów finansowania samorządów. Natychmiastowe uzdrowienie finansów naszego państwa to konieczność. Niezależny raport pod kierownictwem prof. Stanisława Mazura z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który – wg pierwszych znanych tez – także ostrzega przed skutkami polityki finansowej rządu. Co nas czeka?

- W wielu samorządach obniżenie wpływów z PIT uniemożliwi przygotowanie budżetu na rok 2023, z powodu niemożności zbilansowania wydatków i dochodów bieżących. Dotknie to szczególnie wszystkich metropolii, które są ośrodkami rozwoju państwa.

- Niemożność właściwej realizacji zadań własnych gmin ze względu na wyraźny spadek dochodów własnych bieżących (np.: cięcia w komunikacji miejskiej, mniej remontów i inwestycji, mniej wydarzeń kulturalnych, obniżenie dotacji klubom i stowarzyszeniom, nieoświetlanie ulic i parków)

- Spadek lub wręcz wstrzymanie nakładów inwestycyjnych, z uwagi na wyraźny spadek dochodów własnych

Rozwiązaniem tej trudnej sytuacji jest pakiet ratunkowy ustaw, czyli Sanacja Finansów Państwa Polskiego. Dlatego w obliczu kryzysu włodarze polskich miast 21 lipca złożyli w Senacie konkretne, gotowe rozwiązania, których wprowadzenie zależy wyłącznie od dobrej woli rządzących. 5 września br. planowane jest „wysłuchanie publiczne” projektów podczas posiedzenia trzech komisji senackich.

- System finansowania jednostek samorządu terytorialnego wymaga całkowitego przemodelowania. Potrzebna jest zupełnie nowa ustawa, która na nowo ustali model transferu pieniędzy między budżetem państwa a budżetami samorządów, w szczególności tych największych miast  – mówi Dorota Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta Szczecin.

Główne założenia Sanacji Finansów Państwa Polskiego:

Odbudowa systemu zasilania finansowego JST:

- Podwyższenie procentowych udziałów JST we wpływach z PIT

- Wprowadzenie mechanizmu indeksacji części oświatowej subwencji ogólnej

Pakiet działań doraźnych, czyli m.in.:

 - Obniżenie stawki VAT na usługi dot. transportu publicznego i gospodarki odpadami

 - Zmiana metody podziału subwencji rozwojowej (rekompensującej ubytki dochodów z PIT)

 - Zwaloryzowanie kwoty subwencji oświatowej na 2022 rok o wskaźnik bieżącej inflacji

- Już teraz mieliśmy duży problem, żeby zbilansować nasze budżety. Przyszły rok rysuje się jako jeszcze trudniejszy, bo dochody spadają a wydatki rosną. Czeka nas naprawdę trudny czas – podsumowała Izabela Kuś, Skarbnik Miasta Gdańsk.

 

X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..