Ogólne

Kampania w sprawie zdrowia psychicznego


16 czerwca 2012

Na zlecenie Ministerstwa Zdrowia został przygotowany projekt kampanii społecznej, sprzyjającej postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałającej dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt ten Ministerstwo przekaże jednostkom samorządu terytorialnego, które zdecydują się przystąpić do kampanii. Zaplanowano ją na przełomie III i IV kwartału, z kulminacją około 10 października, czyli światowego dnia zdrowia psychicznego.

Te informacje przekazał Kuba Sękowski - naczelnik Wydziału Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia - na seminarium Komisji UMP ds. Polityki Społecznej oraz Zdrowia 14 maja 2012 r.

Naczelnik Sękowski zapowiedział także, że Ministerstwo Zdrowia opracowuje trzy modelowe, profilaktyczne programy zdrowotne dotyczące wczesnej diagnostyki i interwencji w zaburzeniach rozwoju u dzieci w wieku przedszkolnym, zapobiegania samobójstwom oraz zapobiegania depresji. Jeśli Agencja Oceny Technologii Medycznych zaaprobuje te programy, zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego jako przykład dobrych praktyk prewencyjnych.

Ponadto trwają prace nad opracowaniem założeń nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Rozporządzenie to ma uwzględniać rekomendowany w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego model opieki środowiskowej, realizowany w Centrach Zdrowia Psychicznego i Centrach Leczenia Uzależnień. Nowe rozporządzenie ma obowiązywać od 2014 r.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor