Ogólne

Klimatyczna Koalicja Miast i Gmin


13 listopada 2019

Polskie samorządy deklarują intensyfikację współpracy na rzecz ochrony klimatu i apelują do rządu o pomoc w realizacji ambitnego celu – osiągnięcia neutralności klimatycznej polskich miast do 2050 r. W czwartek, 7 listopada 2019 r., przedstawiciele największych samorządów podpisali deklarację o współpracy i powołaniu Koalicji.

„Deklarujemy potrzebę zintensyfikowania wspólnego działania na rzecz ochrony klimatu. Konieczne jest przyspieszenie działań poprzez rewizję i aktualizację miejskich polityk publicznych, w szczególności polityki energetycznej, polityki rozwoju, polityki przestrzennej oraz inwestycyjnej, a także polityki transportowej oraz wdrażanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej” - czytamy w podpisanej podczas konferencji prasowej poprzedzającej otwarcie organizowanego w Gdańsku kongresu Smart Metropolia.

Deklarację Współpracy Klimatycznej Polskich Miast i Gmin podpisało kilkunastu burmistrzów i prezydentów miast.

- My, samorządowcy, jesteśmy od realnej codziennej pracy, z tego nas rozliczają mieszkańcy i mamy pełną świadomość negatywnego wpływu zmian klimatycznych na życie w naszych miastach czy gminach - mówiła na otwarciu Kongresu Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska.

- Naszą rolą jest zadbać o ochronę naszej planety, ponieważ nasze dzieci, czy wnuki mogą już nie mieć na to szansy – podkreślała Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi.

Hanna Zdanowska przypomniała o Zespole ds. EKOstrategii powołanym kilka miesięcy temu w ramach Unii Metropolii Polskich, który właśnie ukończył pracę nad „Koszykiem dobrych praktyk”, czyli rozwiązań dotyczących realizacji celów polityki proklimatycznej już teraz stosowanych w poszczególnych polskich miastach. „Koszyk” zostanie upubliczniony i będzie mogła korzystać z niego każda gmina. Koszyk został przedstawiony oficjalnie podczas otwierającej kongres Smart Metropolia konferencji prasowej.

Zespół UMP ds. EKOstrategii po domknięciu koszyka zajmie się przygotowaniem projektów zmian legislacyjnych związanych z ochroną środowiska, które zaproponuje Radzie Ministrów i Parlamentowi, jako gotowy pakiet rozwiązań ustawowych.

Maciej Lorek, Dyrektor Wydziału Środowiska UM Gdańska zaproponował m.in. ujęcie wszystkich opłat środowiskowych w jednym akcie prawnym.

Na posiedzeniu Zespołu UMP ds. EKOstrategii, które odbyło się 6 listopada br. w Gdański dyskutowano także zaproponowaną przez Justynę Glusman, Dyrektor Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni w U m.st. Warszawy ujednoliconą metodologię wyceny drzew na potrzeby opłaty za ich wycięcie.

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY KLIMATYCZNEJ POLSKICH MIAST I GMIN

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor