Z naszych miast

Bydgoskie Kulturalne Marki Oświatowe przyznane


14 września 2020

Kolejne projekty i grupy artystyczne otrzymały tytuł Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej. Tytuł ten Miasto przyznaje na okres 3 lat.

Tytuł Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej jest szczególną formą wyróżnienia, wsparcia i promocji dla najlepszych projektów, przedsięwzięć i inicjatyw aktywizujących dzieci i młodzież do uczestnictwa w kulturze, które jednocześnie promują od lat swym dorobkiem artystycznym Miasto i środowisko oświatowe.

W tym roku tytuły BKMO otrzymały następujące inicjatywy:

•    Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich „KLAPS”  (VI LO),

•    Ogólnopolskie Spotkania z Muzyką Filmową i Musicalową „SZLAGIER” (MDK nr 5),

•    Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży (PM),

•    AFF-Era Filmowa (PM)

oraz zespoły artystyczne:

•    Chór „PRIMO”  (I LO),

•    Orkiestra Muzyków Bydgoskich „EMBAND”  (I LO),

•    Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektronicznych (ZSElektron.),

•    Zespół Pieśni i Tańca „PŁOMIENIE” (MDK nr 4),

•    Jazz Big Band’75 Junior Jazz Big Band’75 (PM).

Warto wiedzieć:

Oceny projektów, w oparciu o ich wartość merytoryczną, społeczną i organizacyjną oraz znaczenie promocyjne dla Miasta i środowiska oświatowego, dokonała komisja powołana przez Prezydenta Bydgoszczy. Pod uwagę wzięto m.in. oryginalność przedsięwzięć, uwzględnienie aspektu edukacyjnego, animacyjnego, społecznego, różnorodność form towarzyszących przedsięwzięciom oraz zasięg i trwałość oddziaływania, a także efekty w postaci współpracy czy integracji z innymi podmiotami. Nadany tytuł Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej obowiązuje przez okres 3 lat. Po tym okresie wnioskodawca może ubiegać się o tytuł BKMO na kolejne 3 lata.

Źródło: www.bydgoszcz.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor