Ogólne

Komisja UMP ds. Edukacji w Rzeszowie


15 kwietnia 2019

4 i 5 kwietnia 2019 r. w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Komisji UMP ds. Edukacji. Tematem przewodnim  było wykorzystanie nowych technologii w infrastrukturze oświatowej. Znaczną część obrad zdominowała dyskusja na temat bieżącej sytuacji w oświacie. Obserwując kolejne etapy negocjacji pomiędzy związkami zawodowymi i przedstawicielami rządu, omawiano przygotowania miast do strajku nauczycieli.

Podczas pobytu w Rzeszowie przedstawiciele Komisji odbyli także dwie krótkie wizyty studyjne: w Szkole Podstawowej nr 18 oraz w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor