Z naszych miast

Kongres Miasto - Woda - Jakość Życia


6 września 2021

We Wrocławiu w dniach 25-26 października, wśród tegorocznie poruszanych tematów będziemy rozmawiać o złożoności świadczeń ekosystemów, w tym w głównej mierze wodnych, które składają się na dobrobyt i dobrostan człowieka. Można mierzyć je nie tylko poprzez wartości ekonomiczne, ale także środowiskowe, społeczne i zdrowotne. Warto pokusić się o praktyczne oszacowanie wartości świadczeń ekosystemów i straty świadczeń spowodowanej utratą lub pogorszeniem ich kondycji.

Nie możemy zapomnieć o narastającym efekcie miejskiej wyspy ciepła i konsekwencjach fal upałów. Oprócz oczywistego wpływu klimatu na miasto, ważna jest zależność w drugą stronę, tzn. wpływ miasta na klimat. Dlatego warto zastanowić się wybór jakich odpowiednich systemów urbanistycznych i materiałów budowlanych może więc wzmacniać lub osłabiać efekt miejskiej wyspy cieplnej.

Ocieplenie klimatu warunkuje także występowaniem nagłych i silnych opadów o coraz większej intensywności. Istotnym elementem ograniczenia ryzyka powodzi miejskiej może być zwiększenie lokalnej retencji wody z wykorzystaniem powierzchniowych systemów zagospodarowania wód opadowych (w tym zielonych dachów. Szansą również może być zastosowanie inteligentnych systemów sterowania istniejącą retencją i odpływem wód opadowych, szczególnie w obszarach gęsto zabudowanych o ograniczonych możliwościach stworzenia dodatkowej retencji.

Celem Kongresu jest edukacja i poprawa świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii i zachowań zgodnych ze środowiskiem. Równorzędną sprawą jest integracja działań przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz firm w zakresie zarządzania i oczyszczania wody tak aby czysta woda była dostępna dla wszystkich mieszkańców.

Nie możemy również zapomnieć o kulturowych aspektach związanych z wodą. Szlakiem Dunaju odkryjemy monumentalny nośnik pamięci historycznej, zbiorowej i kulturowej Europy Środkowej.

Myśląc o jakości życia, chcemy zaprezentować pozytywne aspekty wody w mieście w ramach projektu BlueHealth, oraz przedstawić jak staranne zaprojektowanie i wdrożenie „niebieskiej infrastruktury” miejskiej może wpłynąć korzystnie na zdrowie publiczne i skutecznie zapobiegać chorobom.

Kongres będzie więc okazją do wszechstronnej debaty o problemach ekologicznych wpływających na jakość życia, planowaniu przestrzennym uwzględniającym środowisko wodne, oraz o tym, jak gospodarowanie wody wpływa na miasta i ich mieszkańców.

Szczegóły na stronie wydarzenia