Ogólne

Koronawirus. Apel o przebadanie pracowników oświatowych


18 maja 2020

Unia Metropolii Polskich wystąpiła do Premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o wydanie dyspozycji Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu przeprowadzenia by w ramach swoich uprawnień, podjął w trybie pilnym decyzje o skierowaniu na badania testami genetycznymi wszystkich pracowników żłobków i pracowników oświaty, mających bezpośredni kontakt z dziećmi.

Do wystąpienia z apelem o przeprowadzenie powszechnych badań na obecność koronawirusa wszystkich pracowników placówek oświatowych skłonił Unię Metropolii Polskich przypadek Łodzi, gdzie decyzją władz miasta przebadanych zostało 3337 pracowników żłobków i przedszkoli, które miały zostać otwarte 18 maja. Wyniki testów okazały się bardzo niepokojące. Testy dały wynik pozytywny (albo wątpliwy) u 14% przebadanych osób.

- Planowaliśmy otworzyć 28 z 32 miejskich żłobków (cztery ostatnie za tydzień). Przebadaliśmy 556 pracowników, którzy mieli w tych placówkach pracować i opiekować się dziećmi. Wynik pozytywny lub wątpliwy stwierdzono u 132 osób. W związku z powyższym otworzyliśmy dziś tylko 1 żłobek, bo w pozostałych placówkach co najmniej jedna, a czasem i więcej osób personelu uzyskało wynik pozytywny lub wątpliwy testu przesiewowego. Jeśli chodzi o przedszkola, to podejrzane wyniki stwierdzono u 324 pracowników na 2781 przebadanych osób. Dlatego otwartych zostało tylko 31 spośród 146 przedszkoli – mówi Hanna Zdanowska Prezydent Łodzi.

Infekcję koronawirusem można wykryć przeprowadzając albo test immunologiczny, albo genetyczny. Podstawowym, zalecanym przez World Health Organization testem służącym do tego testem jest test genetyczny – wykrywający RNE wirusa w pobranej od pacjenta próbce.

Testy genetyczne są bardziej skomplikowane do przeprowadzenia niż testy immunologiczna. Dają jednak większą pewność, co oznacza, że w większości przypadków nie trzeba ich powtarzać. Inaczej jest z testami immunologicznymi, których wyniki (pozytywne i wątpliwe) należy weryfikować właśnie za pomocą testów genetycznych.

Dlatego też Unia Metropolii Polskich apeluje, aby wszyscy pracownicy oświaty mający kontakt z dziećmi, zostali skierowani na badania testami genetycznymi na obecność koronawirusa.

18.05.2020. Apel UMP do Premiera w sprawie badan pracowników oświaty na koronawirusa

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor