Z naszych miast

Koronawirus. Apel władz Rzeszowa o ograniczenie wizyt w urzędach


12 marca 2020

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Urząd Miasta Rzeszowa ze względów sanitarnych apeluje o maksymalne ograniczenie wizyt w instytucjach publicznych, w tym w Urzędzie Miasta Rzeszowa.

Zaleca się załatwianie spraw za pośrednictwem platformy ePUAP, telefonicznie lub e-mailowo. Przypominamy, że w celu załatwienia swojej sprawy nie trzeba stawiać się osobiście i wyczekiwać w kolejkach. Można umówić się na wizytę w Urzędzie telefonicznie, na określona godzinę.

  1. Podatki i inne płatności

W celu ograniczenia gromadzenia się osób wskazane jest dokonywanie płatności związanych z podatkami i innymi opłatami bezgotówkowo, a nie w kasach banku znajdujących się w budynkach Urzędu.

  1. Sprawy meldunkowe

Sprawy związane z zameldowaniem, wymeldowaniem, zgłoszeniem wyjazdu za granicę, zgłoszeniem powrotu z zagranicy lub sprawy związane z wyrobieniem nowego dowodu osobistego załatwiać można poprzez złożenie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu usług administracji publicznej ePUAP.

  1. Urząd Stanu Cywilnego

W sytuacjach niewymagających osobistego stawiennictwa w USC zachęcamy do kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub mailowego oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

  • ZGONY - tel. 17 875 46 10, 17 875 44 79
  • MAŁŻEŃSTWA - tel. 17 875 46 21, 17 875 46 07
  • URODZENIA - tel. 17 875 46 50, 17 875 46 47, 17 875 46 12, 17 875 46 06, e-mail: [email protected]

Osoby ubiegające się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego proszone są o składanie podań za pośrednictwem platformy ePUAP lub droga korespondencyjną.

  1. Deklaracje śmieciowe

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 kwietnia 2020 r. Właściciel nieruchomości (w przypadku, kiedy nie ma współwłasności) może złożyć deklarację w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Deklaracja musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na platformie. Informujemy również o możliwości przesłania wypełnionej deklaracji w wersji papierowej pocztą na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów.

Ponadto władze Rzeszowa zawiesiły - do odwołania - działalność Punktów Obsługi Mieszkańców UM Rzeszowa w galeriach handolwych.

Miasto wstrzymało także nabór wniosków od Beneficjentów w ramach projektów dot. wymiany źródeł ciepła w okresie od 16 do 27 marca 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor