Ogólne

Koronawirus. Chętnych do obwodowych komisji wyborczych brak


6 kwietnia 2020

Kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w zaplanowanych na 10 maja 2020 r. wyborach prezydenckich można zgłaszać do 10 kwietnia. Prezentujemy dane o liczbie zgłoszeń na dzień 1 kwietnia w miastach Unii Metropolii Polskich.

Miasta mają problemy nie tylko z kompletowaniem składów obwodowych komisji wyborczych. W 2020 r., do obsługi wyborów prezydenckich, zgłasza się także niewielu operatorów zapewniających informatyczną obsługę OKW. Przykładowo w Warszawie na 793 komisje zgłosiło się jedynie 80 informatyków, a w Bydgoszczy dwóch na 203 OKW.

Nie wiadomo także, czy miastom uda się zapewnić odpowiednią ilość lokali wyborczych. Z obawy przed COVID-19 gospodarze placówek, w których takie komisje zwykle gościły, coraz częściej odmawiają ich udostępniania.

L.p. Miasto Liczba OKW Minimalne składy OKW (5 osób*) Liczba zgłoszeń do 1 kwietnia 2020 r. Liczba komisji, które można (na dzień 1 kwietnia br.) powołać w minimalnym 5-cio osobowym składzie.
1. Białystok  
2. Bydgoszcz 203 1015 473 94 (46%)
3. Gdańsk 108 915 242 48 (44%)
4. Katowice 169 845 365 73 (43%)
5. Kraków 450 2250 471 94 (20%)
6 Lublin 208 1040 16 3 (1,5%)
7. Łódź    
8. Poznań 260 1300 377 75 (28%)
9. Rzeszów    
10. Szczecin    
11. Warszawa 793 3695 1000 200 (25%)
12. Wrocław 310 1550 153 30 (49%)

*zgodnie z art. 182 Kodeksu wyborczego ustawowy skład OKW wynosi:

  • 7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców;
  • 9 osób w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkańców;
  • 11 osób w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców;
  • 13 osób w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszkańców.

Obwodową komisję wyborczą powołuje się w liczbie nie mniejszej niż 2/3 ustawowego składu komisji (jeżeli zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego OKW ma liczyć 7 osób, to można ją powołać w minimalnym, 5 osobowym składzie).

Informacje z naszych Miast

Bydgoszcz: „Mamy 260 000 wyborców uprawnionych do głosowania, 205 obwodowych komisji wyborczych (189 stałych, 16 odrębnych), 1849 członków obwodowych komisji wyborczych. DO 1 kwietnia do OKW zgłosiły się 473 osoby. Mamy też problem z obsługą informatyczną OKW. Jak na razie zgłosiło się dwóch operatorów informatycznych. W Bydgoszczy jest też 97 tys. wyborców po 60-tym roku życia. Na kwarantannie przebywa obecnie 800 osób i liczba ta stale rośnie”.

Lublin: „Na dzień 1 kwietnia br. zgłoszonych do OKW jest 16 osób na 1878 (minimum 1040 osób) w tym 5 z komitetu reszta indywidualne. Na łącznie 208 obwodowych komisji wyborczych 62 stanowią prywatny zasób, z którego dzisiaj nikt nie godzi się na użyczenie lokalu. Ponadto 16 OKW znajduje się w szpitalach, a 7 w DPS (w tym stałe OKW)”.

Kraków: „Na dzień 1 kwietnia br. mamy 454 zgłoszenia na podstawie art. 182 § 8c Kodeksu wyborczego (405 wpłynęło do 10 marca). Zaczynają też spływać informacje z podmiotów, w których zlokalizowane są siedziby obwodowych komisji wyborczych, że nie widzą możliwości zorganizowania u siebie komisji. Dzisiaj mamy 3 takie przypadki: 1 obwód stały (przedszkole) i 2 obwody odrębne (DPS, szpital)”.

Poznań: „Podmioty organizujące łącznie lokale wyborcze (w sumie w Poznaniu jest ich ok. 150 w których zlokalizowano 260 okw) dla 40 okw deklaruje, że nie zapewni obsługi gospodarczej tych lokali (nie wskażą pracowników do urządzenia lokalu, dyżuru na otwarcie i zamknięcie lokalu, dostawę kart do głosowania). Nigdy wcześniej przy wyborach taka sytuacja nie miała miejsca(!). W przypadku 2 podmiotów (przedszkole i szkoła) kierownicy tych jednostek przekazały informacje o braku możliwości udostępnienia pomieszczenia na lokal wyborczy uzasadniając to warunkami sanitarnymi związanymi z epidemią - są też zapowiedzi kolejnych pism. W 1 przypadku rada rodziców szkoły złożyła petycję, że nie zgadza się na udostępnienie pomieszczenia na lokal wyborczy”.

Rzeszów: Na 1 kwietnia 2020 r. nie było ani jednego zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych”.

Warszawa: „W Warszawie mamy na chwilę obecną około 1000 zgłoszeń od mieszkańców i liczba ta ciągle spada (minimum u mnie to 3975). Jeżeli chodzi o operatorów informatycznych, to na 793 komisje zgłosiło się 80 chętnych”.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor