Ogólne

Koronawirus. Indywidualny wskaźnik zadłużenia utrudnia miastom pomoc dla lokalnych firm


1 kwietnia 2020

31 marca 2020 r. Prezydenci 12 miast Unii Metropolii Polskich podpisali się pod skierowanym do Premiera Mateusza Morawieckiego apelem o złagodzenie reguł wynikających z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Rozwiązania proponowane w rządowej tarczy antykryzysowej umożliwiają pomoc przedsiębiorcom, ale nie będziemy mogli z nich skorzystać jeżeli nie zostaną złagodzone reguły finansowe zawarte w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Nie pozwalają nam one na dokonywanie zmian w budżetach i przeznaczanie dodatkowych środków finansowych na wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii oraz pomoc przedsiębiorcom. Poluzowanie ww. regulacji nie wpłynie w znaczący sposób na wzrost deficytu całego sektora finansów publicznych, a umożliwi jednostkom samorządu terytorialnego efektywne wsparcie lokalnych przedsiębiorców” - czytamy w apelu.

W ocenie Prezydentów UMP rządową tarczę antykryzysową należy uzupełnić o działania lokalne - bezpośrednio skierowane dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Zmniejszone wpływy z podatków PIT i CIT, zastosowane odroczenia i ulgi w podatkach lokalnych, a także obniżki czynszów spowodują zmniejszenie dochodów bieżących. Przygotowane plany zmniejszenia wydatków nie wystarczą by zniwelować ubytek dochodów z tytułu udzielonej pomocy dla mieszkańców. Bez wprowadzenia korekt w prawie - samorządy nie będą mogły uchwalić przyszłorocznych budżetów, ze względu na ścisłe powiązanie możliwości uchwalenia budżetów z wysokością dochodów bieżących.

Przypomnijmy, art. 242 ustawy o finansach publicznych formułuje zasadę równoważenia budżetu bieżącego JST (tzw. złota reguła budżetowa), zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Natomiast art. 243 ustawy o finansach publicznych zawiera regulację, która polega na uzależnieniu poziomu zadłużenia od uzyskanej nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

31.03.2020. wystąpienie UMP do Premiera w sprawie tarczy antykryzysowej i reguły wydatkowej

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor