Ogólne

Koronawirus. Indywidualny wskaźnik zadłużenia utrudnia miastom pomoc dla lokalnych firm


01 kwiecień 2020

31 marca 2020 r. Prezydenci 12 miast Unii Metropolii Polskich podpisali się pod skierowanym do Premiera Mateusza Morawieckiego apelem o złagodzenie reguł wynikających z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Rozwiązania proponowane w rządowej tarczy antykryzysowej umożliwiają pomoc przedsiębiorcom, ale nie będziemy mogli z nich skorzystać jeżeli nie zostaną złagodzone reguły finansowe zawarte w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Nie pozwalają nam one na dokonywanie zmian w budżetach i przeznaczanie dodatkowych środków finansowych na wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii oraz pomoc przedsiębiorcom. Poluzowanie ww. regulacji nie wpłynie w znaczący sposób na wzrost deficytu całego sektora finansów publicznych, a umożliwi jednostkom samorządu terytorialnego efektywne wsparcie lokalnych przedsiębiorców” - czytamy w apelu.

W ocenie Prezydentów UMP rządową tarczę antykryzysową należy uzupełnić o działania lokalne - bezpośrednio skierowane dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Zmniejszone wpływy z podatków PIT i CIT, zastosowane odroczenia i ulgi w podatkach lokalnych, a także obniżki czynszów spowodują zmniejszenie dochodów bieżących. Przygotowane plany zmniejszenia wydatków nie wystarczą by zniwelować ubytek dochodów z tytułu udzielonej pomocy dla mieszkańców. Bez wprowadzenia korekt w prawie - samorządy nie będą mogły uchwalić przyszłorocznych budżetów, ze względu na ścisłe powiązanie możliwości uchwalenia budżetów z wysokością dochodów bieżących.

Przypomnijmy, art. 242 ustawy o finansach publicznych formułuje zasadę równoważenia budżetu bieżącego JST (tzw. złota reguła budżetowa), zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Natomiast art. 243 ustawy o finansach publicznych zawiera regulację, która polega na uzależnieniu poziomu zadłużenia od uzyskanej nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

31.03.2020. wystąpienie UMP do Premiera w sprawie tarczy antykryzysowej i reguły wydatkowej

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor