Z naszych miast

Koronawirus. Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy o wartości 25 mln zł

Cofnij

30 marca 2020

W poniedziałek 30 marca Marcin Krupa Prezydent Katowic przedstawił Miejski Program miejski Pakiet Przedsiębiorcy. Przewiduje on m.in.: zwolnienie z czynszu w miejskich lokalach użytkowych oraz 50% zwolnienie z opłaty śmieciowej; 50-krotna obniżka dzierżawy za ogródki letnie – do symbolicznego grosza za m2 na dzień; możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości; utworzenie Punktu Doradztwa Kryzysowego dla Katowickich firm. Wartość Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy to w sumie 25 mln zł.

- Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w krytycznej sytuacji. Dochody większości firm, które nie mogą prowadzić działalności, spadły praktycznie do zera. To m.in. restauratorzy, fryzjerzy, rzemieślnicy, firmy kosmetyczne czy też podmiot branży turystycznej – ogólnie branża usługowa. W Katowicach mamy dziś 48,5 tys. firm, z czego aż 46 tys. stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Wielu z tych przedsiębiorców żyje w niepewności i nie wie, czy przetrwa ten kryzys. Dziś szczególnie należy podkreślać, że w ostatnich latach transformacja Katowic dokonała się także dzięki dużej aktywności naszego rodzimego biznesu – podkreśla Marcin Krupa, Prezydent Katowic. – Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy ma dwa najważniejsze cele: utrzymanie firm oraz zachowanie miejsc pracy. Jest on wynikiem zarówno rozmów z naszymi przedsiębiorcami, jak i pracy kilkunastoosobowego zespołu – m.in. przedstawicieli biznesu, ale też radnych wszystkich klubów Rady Miasta, którym dziękuję za sprawną pracę ponad podziałami. Chciałbym podkreślić, że Pakiet jest naszym pierwszym tak kompleksowym działaniem, ale zapewne nie ostatnim. Będziemy obserwować sytuację i działać odpowiednio do potrzeb i w ramach możliwości prawnych – dodaje prezydent.

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy ma uzupełniać pomocowe działania rządowe. Zawiera on rozwiązania, które są możliwe do wdrożenia przez władze samorządowe w aktualnie obowiązujących ramach prawnych.

Przygotowaliśmy przedsiębiorcom pakiet pomocowy oparty o pięć filarów. Pierwszy z nich dotyczy najemców lokali użytkowych będących własnością Miasta Katowice. W tym przypadku mówimy o grupie 1020 przedsiębiortstw. Firmy, które na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia (z 13 marca) oraz wprowadzenia stanu epidemii (20 marca z nowelizacją z 24 marca) musiały zawiesić działalność, a także te, które zamknęły swoją działalność za względu na brak klientów, zostaną zwolnione przez nas z opłaty czynszowej na okres obowiązywania tych uregulowań – mówi Marcin Krupa.

 

PRZYKŁAD Restaurator płacący 5000 zł czynszu miesięcznie zostanie z niego w 100% zwolniony na czas zamknięcia firmy. Po wznowieniu działalności – przez 3 miesiące będzie mu naliczana wyłącznie połowa czynszu – tj. 2500 zł. Przez trzy miesiące rozruchu czynsz wyniesie łącznie = 3 miesiące x 2500 zł = 7500 zł. Spłatę tej kwoty restaurator będzie mógł dodatkowo odroczyć i spłacać w ratach przez kolejne 6 miesięcy.

 

Drugi filar Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy obejmuje pomoc dla podmiotów, które dzierżawią od Miasta Katowice.Gdy restauratorzy będą mogli wznowić działalność chcemy im pomóc poprzez pięćdziesięciokrotną obniżkę opłat za ogródki letnie, które corocznie przyciągają tysiące gości. Opłata spadnie do symbolicznego 1 grosza za metr kwadratowy dziennie do końca roku – podkreśla prezydent.

Trzeci filar pomocy dotyczy podatków od nieruchomości i od środków transportu oraz opłat śmieciowych. Przedsiębiorcy, którzy mają zakaz prowadzenia działalności, a także ci, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych zgodnie z definicją zawartą w ustawie – zostaną zwolnieniu z podatku od nieruchomości za okres od kwietnia do czerwca. Zwolnienie będzie dokonywane wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy. Pozostali przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów, ale nie są objęci zapisami ustawy, będą mogli wystąpić o przedłużenie terminu płatności za miesiące kwiecień, maj, czerwiec – nie dłużej niż do 30 września tego roku.

Czwarty filar obejmuje utworzenie przez Miasto Katowice we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Punktu Doradztwa Kryzysowego, w którym poszkodowani przez epidemię przedsiębiorcy będą mogli pozyskać pomoc doradczą w zakresie prawa, finansów i gospodarki oraz uzyskać wsparcie psychologów i doradców z branży HR. W pierwszym okresie Miasto sfinansuje pakiety kompleksowego doradztwa kryzysowego dla 150 firm, a eksperci z zakresu prawa i finansów będą odpowiadać na pytania przedsiębiorców.

Piąty filar stanowią działania mające doprowadzić do możliwie szybkiego wdrożenia rozwiązań prawno-finansowych w podmiotach niezależnych od władz samorządowych.Przede wszystkim chciałbym zaapelować do właścicieli nieruchomości, którzy wynajmują lokale naszym przedsiębiorcom, by w tym trudnych okresie zwolnili ich z czynszów w całości lub w części. Jeśli firmy upadną nikt nie będzie płacił czynszów. Przetrwanie firm leży w naszym wspólnym interesie – podkreśla prezydent Marcin Krupa. W ramach działań piątego filaru prezydent Marcin Krupa wystąpi do Premiera RP z wnioskiem o wprowadzenie kilku zmian ważnych dla przedsiębiorców – m.in. o zwrot podatku VAT dla firm w 14, a nie 60 dni, wydłużenie okresu przyznawanych koncesji na alkohol oraz ważności opłaty za sprzedaż alkoholu o okres obowiązywania ograniczeń epidemicznych. Prezydent zwróci się także do Stowarzyszeń i firm reprezentujących artystów, jak ZAIKS, STOART, SAWP czy też ZPAV z wnioskiem o zawieszenie pobierania odpłatności za okres obowiązywania ograniczeń epidemicznych.

Więcej informacji na temat Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor
X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..