Z naszych miast

Koronawirus. Katowickie żłobki niepubliczne otrzymają pełną dotację

Cofnij

6 kwietnia 2020

- Podjąłem decyzję o wypłacie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne w pełnej wysokości za okres, w którym żłobki pozostają zamknięte z powodu ogłoszonego stanu epidemii - mówi Marcin Krupa, Prezydent Katowic.

Miasto Katowice udziela dotacji żłobkom niepublicznym w wysokości 600 zł miesięcznie na jedno dziecko.

W 31 żłobkach niepublicznych jest łącznie 1267  miejsc, które są dofinansowywane z budżetu miasta – w tej chwili z tej formy korzysta 1144 dzieci.

Miesięczna kwota dotacji wypłacanej niepublicznym żłobkom z budżetu miasta wynosi ok 686 tys. zł.

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa została podjęta decyzja o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. W placówkach, zarówno publicznych jak i niepublicznych od 12 marca nie są świadczone usługi dydaktyczne i opiekuńcze. Mając jednak na uwadze sytuacje, w tym skutki ekonomiczne dla wielu rodzin, Prezydent Marcin Krupa podjął decyzję, że w Katowicach wypłacona zostanie pełna kwota dotacji celowej dla żłobków niepublicznych.

- Podjąłem decyzję o wypłacie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne w pełnej wysokości za okres, w którym żłobki pozostają zamknięte z powodu ogłoszonego stanu epidemii. Jednocześnie w trosce o mieszkańców Katowic, korzystających z miejsc opieki żłobkowej, zwracam się z apelem do właścicieli żłobków niepublicznych o podjęcie działań mających na celu obniżenie do niezbędnego minimum opłat stałych pobieranych od rodziców – mówi Prezydent Katowic.

Opłaty stałe zostaną także obniżone w placówkach, prowadzonych przez Katowice.

Poleciłem, by pilnie przygotować projekt uchwały w celu umożliwienia proporcjonalnego przeliczenia opłaty stałej pobieranej od rodziców w Żłobku Miejskim w Katowicach, za okres jego zamknięcia z powodu koronawirusa. Projekt uchwały zostanie przekazany pod obrady Rady Miasta Katowice - mówi Marcin Krupa.

Katowice regularnie rozbudowują bazę żłobków miejskich. W latach 2015-2019 powstało aż 330 nowych miejsc w żłobkach (przy ul. Ordona, ul. Uniwersyteckiej, ul. Marcinkowskiego, ul. Boya Żeleńskiego i ul. Krzywoustego) – łącznie jest ich dziś 949.

Źródło: www.katowice.eu

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor