Z naszych miast

Koronawirus. Lublin wprowadza procedury meldunkowe dla cudzoziemców

Cofnij

1 kwietnia 2020

Jako pierwsze miasto w Polsce, Lublin wprowadził procedury związane z uzyskaniem numeru PESEL i meldunku dla cudzoziemców, które zostały dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Cudzoziemiec, który mieszka w Polsce (pobyt przekraczający 30 dni), może zameldować się – wtedy automatycznie zostanie mu nadany numer PESEL. Stosowne wnioski w tej sprawie składać należy pisemnie, za pomocą skrzynki dostępnej w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20. W kopercie z adresem korespondencyjnym i numerem telefonu skierowanym „do Wydziału Administracyjnego” należy umieścić wypełniony formularz meldunkowy pobrany ze strony Urzędu Miasta w Lublinie, podpisany przez właściciela i adres rejestracyjny (podpis osoby rejestrującej musi być potwierdzony notarialnie), należy również załączyć następujące dokumenty:

  • kserokopia paszportu i dokument legalizujący pobyt (dla obcokrajowców spoza UE) lub kserokopia dokumentu tożsamości (dla cudzoziemców z UE) - wszystkie kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.
  • tytuł prawny do lokalu - może to być sam numer księgi wieczystej lub zwykła kserokopia aktu notarialnego lub przydział lokalu, przy czym kopia tytułu prawnego w formie umowy najmu cywilnoprawnego musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.

Zaświadczenie o stałym pobycie, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (tj. Dokumenty wydane z urzędu) zostanie wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. listem poleconym na wskazany adres pocztowy.

W tym samym trybie cudzoziemiec może się też wymeldować. W tym celu w zaadresowanej do Wydziału Administracyjnego kopercie należy przekazać (za pośrednictwem skrzynki dostępnej w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20)  wypełniony formularz wymeldowania (pobrany ze strony Urzędu Miasta Lublin), podpisany przez osobę wyrejestrowującą (podpis musi zostać poświadczony notarialnie). DO tego wniosku dołączyć należy zwykłą kserokopię paszportu (dla cudzoziemców spoza UE) lub kserokopia dokumentu tożsamości (dla cudzoziemców z UE).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej UM Lublin w języku angielskim i ukraińskim. Są tam też dostępne formularze wniosków sporządzone w 10 językach (angielskim, bułgarskim, francuskim, hiszpańskim, koreańskim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim, ukraińskim, wietnamskim).

.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor
X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..