Z naszych miast

Koronawirus. Lublin zawiesza kary za brak rejestracji pojazdu


13 marca 2020

Władze miasta postanowiły, że kary za  naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zostają zawieszone. Nie będą one naliczane osobom, którym 30-dniowy termin załatwienia sprawy upływa po 12 marca.

- Zawieszenie kar za niedopełnienie obowiązku rejestracyjnego będzie trwało do odwołania - informuje UM Lublina. Jednocześnie magistrat informuje, że sprawy z zakresu takie jak: rejestracja pojazdu, rejestracja czasowa pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym, wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie zbycia pojazdu, można załatwiać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Natomiast zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu można składać w formie elektronicznej (skrzynka podawcza ePUAP) lub korespondencyjnie na adres Urzędu.

Za pośrednictwem korespondencji pocztowej można również załatwić sprawy takie jak wydanie zaświadczenia lub wyrejestrowanie pojazdu. - Osoby, które czekają na odbiór stałego dowodu rejestracyjnego, proszone są o przesłanie pozwolenia czasowego na adres: Wydział Komunikacji, ul. Czechowska 19a, 20-072 Lublin. Decyzje o rejestracji pojazdów wraz z dowodami rejestracyjnymi wysyłane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany przez Państwa adres - informuje lubelski magistrat.

Więcej informacji o funkcjonowaniu lubelskiego magistratu znaleźć można na stronie internetowej UM Lublina.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor