Ogólne

Koronawirus. Miasta chcą znać datę otwarcia szkół z wyprzedzeniem


5 maja 2020

O zapowiedzianym przez rząd na 6 maja otwarciu żłobków i przedszkoli miasta i gminy dowiedziały się z konferencji prasowej rządu zorganizowanej 29 kwietnia. To było duże zaskoczenie, zwłaszcza, że otwarcie bezpieczne dla dzieci i pracowników otwarcie tych placówek wymaga odpowiedniego przygotowania. Aby uniknąć podobnej sytuacji w szkołach Prezydenci miast Unii Metropolii Polskich apelują, aby decyzja o otwarciu szkół została przekazana organom prowadzącym z odpowiednim wyprzedzeniem.

Nagła decyzja o otwarciu żłobków, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego była dla organów prowadzących, w ty jednostek samorządu terytorialnego - dużym zaskoczeniem. Statystyki nie pokazują, aby liczba zachorowań na COVID-19 i zakażeń koronawirusem spadała. Również obowiązujący stan epidemii nie został zniesiony. Zakomunikowanie otwarcia żłobków i przedszkoli na konferencji prasowej, bez przeprowadzenia żadnych konsultacji w tej sprawie było zaskoczeniem także i dlatego, że ponowne uruchomienie działalności tych placówek, przy zachowaniu wszystkich wymogów sanitarnych dla bezpieczeństwa zdrowia i życia dzieci oraz ich opiekunów, to trudny i czasochłonny proces.

Miasta Unii Metropolii Polskich obawiają się, że w ten sam sposób zostanie im zakomunikowana podjęta ad hoc decyzja o uruchomieniu szkół. Takich działań - kierowani troską o zdrowie uczniów, ich rodziców i pracowników szkół Prezydenci miast Unii Metropolii Polskich nie są w stanie zaakceptować.

Nie chcemy, po raz kolejny, być zaskakiwani informacjami ogłaszanymi podczas konferencji prasowych. W związku z tym postulujemy, by decyzje dotyczące ograniczenia funkcjonowania szkół były skonsultowane z samorządami najpóźniej na 3 tygodnie przed planowaną datą ich zniesienia. Otwieranie placówek oświatowych podczas trwającej epidemii wymagać będzie wdrożenia wytycznych sanitarnych, w tym zabezpieczenia dużej ilości środków ochrony osobistej dla kadry pedagogicznej i niepedagogicznej. Na dokonanie tych zakupów potrzebny jest czas. Dlatego konieczne jest żeby JST, z takim samym wyprzedzeniem, mogły poznać wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych w tym zakresie, wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej” – czytamy w skierowanym do Premiera Mateusza Morawieckiego piśmie.

05.05.2020.pismo UMP do Premiera w sprawie szkół

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor