Ogólne

Koronawirus. Miasta wspierają lokalny biznes


24 marca 2020

 Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych. Odroczenie płatności czynszu za wynajmowany od miasta lokal. Pożyczki dla małych i średnich firm. Tak miasta wspierają lokalnych przedsiębiorców w czasie epidemii COVID-19. Zapowiadają też, że wsparcie - w miarę budżetowych możliwości - będzie kontynuowane po wygaśnięciu zagrożenia koronawirusem.

Epidemia koronawirusa spowodowała, że ulice polskich miast opustoszały. Zamknięte pozostają muzea, kina, teatry, a także niektóre sklepy. Restauracje mogą oferować tylko posiłki na wynos, a w centrach handlowych otwarte pozostają jedynie spożywcze markety, apteki oraz pralnie. Skutki epidemii COVID-19 boleśnie odczuwają przedsiębiorcy. Władze miast postanowiły im pomóc, przedstawiając różne programy pomocowe dla lokalnego biznesu. Oferowana pomoc polega najczęściej na odroczeniu, uldze lub umorzeniu płatności zobowiązań publicznoprawnych (np. podatek od nieruchomości) oraz cywilnoprawnych (czynsz najmu za lokal użytkowy). Część miast chce wspierać swoich przedsiębiorców także pożyczkami.

 

Wrocław

Z wrocławskiego pakietu pomocowego dla firm, które z powodu epidemii koronawirusa znalazły się w kłopotach finansowych  skorzystać mogą w szczególności właściciele restauracji, kawiarń, hotelów, ośrodków kulturalnych czy salonów kosmetycznych. Z pakietu skorzystać mogą również właściciele księgarń, sklepów z odzieżą, salonów obuwniczych czy sklepów ze sprzętem gospodarstwa domowego. Miasto przewidziało dla nich m.in.:

  • odroczenie terminów płatności za lokale komunalne, podatek od nieruchomości czy dzierżawę terenu,
  • rozłożenie płatności na raty (czynsze, podatki od nieruchomości, dzierżawy),
  • ewentualne umorzenie odsetek od tych kwot.

Natomiast wszystkie podmioty wymienione w rozporządzeniach ministra zdrowia wprowadzających stan zagrożenia epidemicznego (stan epidemii) mają - od 14 marca br. - zawieszoną  konieczność płacenia za czynsze w lokalach komunalnych.

- To pierwsze działania, najbardziej potrzebne, związane z możliwością odroczenia terminów płatności i rozkładania na raty zobowiązań wobec miasta. To nic innego, jak czasowe zawieszenie płatności. Czekamy na systemowe rozwiązania rządu. Jak tylko będą, wprowadzimy je do naszego pakietu i rozszerzymy pomoc dla przedsiębiorców. Naszym celem jest ograniczenie uciążliwości wynikających z obecnej sytuacji, w jakiej znalazły się wrocławskie firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania – podkreśla Jacek Sutryk, prrezydent Wrocławia.

Przedsiębiorcy, którzy z wrocławskiego programu chcą skorzystać, muszą złożyć wniosek albo w formie elektronicznej albo tradycyjnej. Wniosek elektroniczny (podpisany kwalifikowanym podpisem) wraz z wymaganymi załącznikami,  przedsiębiorca może złożyć albo poprzez skrzynkę podawczą ePUAP albo drogą mailową, wysyłając go na adres: [email protected] Tradycyjny, papierowy wniosek (wraz z załącznikami) można złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Warszawa

- W Stolicy jest 8600 lokali użytkowych, które są wynajmowane przez przedsiębiorców. Są to sklepy, lokale gastronomiczne i usługowe oraz żłobki i przedszkola, ale nie tylko. Wśród najemców miejskich lokali użytkowych znajduje się również 870 organizacji pozarządowych. Postanowiliśmy im pomóc, poprzez: czasowe obniżenie czynszu; odroczenie płatności czynszu; rozłożenie należności w czasie - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Odroczone zostaną również spłaty zadłużenia, które przedsiębiorcy będą mogli spłacać w ratach. Najemcy lokali użytkowych, którzy będą chcieli skorzystać z pakietu wsparcia zgodnie z obowiązującą uchwałą rady miasta, muszą złożyć wniosek. Każda decyzja będzie podejmowana indywidualnie i na wniosek najemcy.

Ponadto Zarząd Metra Warszawskiego podjął decyzję o czasowym zawieszeniu płatności w wysokości 80% czynszu za wynajmowanie lokali handlowych w okresie od 1 marca do 31 maja br.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Szczecin

W Szczecinie pomoc dla lokalnych przedsiębiorców przybiera różnorakie formy. Będą to m.in. odroczenia w płatności podatków i opłat lokalnych, jak i pożyczki dla mikro- i małych firm. - Miasto przeznaczy 10 mln zł na dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego, na pożyczki dla małych i mikroprzedsiębiorstw ze Szczecina. Szczegóły tego rozwiązania opracowuje Szczeciński Fundusz Pożyczkowy. Środki dla funduszu pochodzić będą z oszczędności lub z rezerw, takich jak np. rezerwa na organizację finału regat TTSR21 - wyjaśnia Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Ponadto przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w lokalach komunalnych, mogą wnioskować również o odroczenie terminu zapłaty czynszu. Złożenie wniosku już teraz wstrzyma naliczanie ewentualnych odsetek karnych (od dnia 16 marca). Natomiast cała procedura formalna dotycząca umorzenia, rozłożenia na raty itp., przeprowadzona zostanie po ustaniu sytuacji kryzysowej.

Szczecin nie zapomina także o artystach. Władze miejskie deklarują, że w przyszłości to oni będą w pierwszej kolejności zapraszani do współpracy przy organizowanych przez Szczecin wydarzeniach.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Rzeszów

Aby wspomóc rzeszowskich przedsiębiorców, którzy utracili dochody z powodu pandemii koronawirusa, a wynajmują pod działalność lokale komunalne, prezydent Rzeszowa podpisał tzw. Pakiet dla przedsiębiorców. - Osoby prowadzące działalność w lokalach komunalnych, które na mocy rozporządzeń Ministra Zdrowia musiały obowiązkowo zamknąć lokale, mogą starać się o odroczenie spłaty czynszu o 6 miesięcy (np. za marzec zapłacą we wrześniu, za kwiecień w październiku itp.). Dodatkowo mogą ubiegać się o obniżenie czynszu do 80 procent w okresie trwania stanu epidemicznego - wyjaśnia Tadeusz Ferenc, Prezydent Rzeszowa.

Rzeszowski program przewiduje także wsparcie dla osób, które dobrowolnie zrezygnowały z prowadzenia działalności w lokalach komunalnych ze względu na zagrożenie zakażenia się i przez to utraciły całość lub część dochodów. Ci przedsiębiorcy mogą ubiegać się o obniżenie czynszu do 50 procent na okres trwania stanu epidemicznego. Muszą udokumentować obniżenie dochodów np. na podstawie raportów kasowych.

Wszystkie sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Poznań

Także władze Poznania analizują różne warianty działań, dzięki którym mogłoby pomóc lokalnym firmom.  - Cały czas czekamy na pakiet, który rząd obiecał przedsiębiorcom - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Już teraz musimy jednak zacząć myśleć o tym, jak będziemy funkcjonować, gdy największe zagrożenie zostanie wyeliminowane. Rozważamy różne możliwości. Lepiej przygotować dobre rozwiązania nieco później, niż szybko, ale byle jakie - dodaje prezydent Jaśkowiak i zaznacza, że wszelkie pomysły będą musiały uwzględniać przyszłą - jeszcze bardzo niepewną - sytuację finansową miasta.

Jednak już teraz poznańscy przedsiębiorcy mogą zawiesić działalność z uwagi na niepewną sytuację gospodarczą. Żeby zawieszenie było skuteczne, musi trwać co najmniej 30 dni. Działalność można zawiesić bezterminowo. Data rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej wskazana we wniosku może być datą wcześniejszą lub późniejszą niż data złożenia dokumentu. To znaczy, że nie trzeba składać  wizyty w urzędzie w okresie zagrożenia epidemicznego - ważne, aby data zawieszenia była zgodna ze stanem faktycznym.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Łódź

-Pakiet pomocy obejmuje odroczenie, rozłożenie na raty: czynszu za lokale użytkowe, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz dzierżawy wraz z umorzeniem odsetek. Na uregulowanie zaległości przewidujemy okres 12 miesięcy. Wierzymy, że to wystarczy abyśmy przetrwali ten kryzys - mówiła Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi podczas konferencji prezentującej miejski program wsparcia dla lokalnego biznesu, która odbyła się 23 marca br.

Miasto przygotowało też propozycję pokryzysowego wsparcia łódzkiego biznesu. Będą to poręczenia kredytowe, kredyty, pożyczki i dotacje celowe. Na ten cel miasto postanowiło alokować do Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych kwotę 10 mln zł. Fundusz ten pozwoli na rozruszanie koniunktury i pobudzenie lokalnego rynku oraz na pokrycie pewnych strat spowodowanych przez epidemię. - To dopiero wstępna faza przygotowywania tego narzędzia. Liczymy, że dzięki pozyskaniu partnerów możliwości tego funduszu będą znacznie większe - wyjaśniał Adam Pustelnik, Społeczny Pełnomocnik Prezydent Miasta Łodzi ds. kontaktów z inwestorami.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Lublin

Lubelski Pakiet Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców ogłosił 20 marca 2020 r. Krzysztof Żuk, prezydent miasta. Program zawierał:

  • możliwość okresowego zwolnienia z płatności czynszu najemcom lokali należących do gminy, z branż objętych zakazem wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r.;
  • możliwość odroczenia terminów płatności czynszu najemcom lokali należących do gminy wraz z możliwością rozłożenia tych płatności na raty;
  • możliwość odroczenia terminów płatności lokalnych podatków oraz ewentualne rozłożenie tych płatności na raty (wymagana jest tu zmiana ustawowa dla uproszczenia procedur i nienaliczania opłaty prolongacyjnej);
  • możliwość przesunięcia terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (po stosownej, wnioskowanej zmianie ustawowej);
  • możliwość rozłożenia na raty płatności z tytułu użytkowania wieczystego (po stosownej, wnioskowanej zmianie ustawowej).

Te i inne działania pomocowe podejmowane będą na indywidualny wniosek przedsiębiorcy, tak jak stanowi o tym prawo.

- Czekamy na rządowy program działań antykryzysowych, by uzupełnić go naszym lokalnym pakietem pomocowym - mówi Krzysztof Żuk. -  W rządowych propozycjach znalazły się m.in. te związane z ochroną zatrudnienia pracowników w firmach dotkniętych kryzysem oraz propozycje zapobiegające utracie płynności finansowej przez firmy. Czekamy na propozycje projektów stosownych ustaw, które mogłyby być uchwalone przez Sejm na posiedzeniu zaplanowanym na 24-25 marca 2020 r. - dodaje Prezydent Lublina.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Kraków

Krakowscy przedsiębiorcy mogą liczyć na zwolnienia z czynszu, odroczenie płatności podatków lokalnych oraz zawieszenie pobierania opłat za zajęcie terenu, a wszystko to w ramach wprowadzonego decyzją Jacka Majchrowskiego, prezydenta Krakowa programu „Pauza". - Płatności podatków lokalnych, przede wszystkim podatku od nieruchomości, ale też np. od środków transportu, na wniosek przedsiębiorcy będą odraczane za okres od marca do maja włącznie lub rozkładane na raty. Będzie też możliwość starania się o umorzenie zaległości podatkowych. Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić działalność, będą zwolnieni z czynszów za ten okres. Zawieszamy też na trzy miesiące pobieranie opłaty za zajęcie terenu, na którym działa ogródek letni. Podobnie jak w przypadku strefy w centrum miasta, zniesiemy strefę ograniczenia ruchu samochodów na Kazimierzu oraz opłatę za oznakowanie stanowisk postojowych - wskazuje najważniejsze punkty „Pauzy” prezydent Krakowa.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Katowice

- W związku z wprowadzonymi na terenie Polski ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej podjąłem decyzję, która ma na celu wsparcie naszych lokalnych przedsiębiorców - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Przedsiębiorcy najmujący lub użytkujący lokale użytkowe zarządzane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w których działalność gospodarcza została wstrzymana lub znacznie ograniczona w oparciu o ww. rozporządzenie, mogą ubiegać się o karencję w spłacie należności z tytułu najmu lub korzystania z lokalu za okres trwania wyłączenia tj. do daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego. Spłata należności objętej karencją winna zostać uregulowania w okresie odpowiadającym trzykrotności okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego w odniesieniu do ograniczeń funkcjonowania określonych rodzajów działalności gospodarczych, licząc od daty zakończenia obowiązywania stanu epidemicznego - wyjaśnia.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Gdańsk

Gdański Pakiet Wsparcia Przedsiębiorców, ogłoszony 19 marca 2020 r., przewiduje m.in. możliwość umorzenia bądź odroczenia płatności za czynsze w gminnych lokalach i za podatek od nieruchomości, czasowe zawieszenie opłat za użytkowanie wieczyste oraz odstąpienie od egzekucji opłat z tytułu regulowania transakcji handlowych. - Gdański Pakiet Wsparcia został skonsultowany w gronie 12 największych miast w Polsce, które tworzą Unię Metropolii Polskich - mówi Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Gdańska ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Według przyjętego programu osłonowego prowadzący działalność gospodarczą mogą liczyć na umorzenie czynszu w gminnych lokalach na 1 miesiąc, z możliwością zawieszenia obowiązku płacenia czynszu w kolejnych 2 miesiącach. O taką ulgę mogą wnioskować najemcy, którzy działają w branży uwzględnionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w prawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego.

W ramach Gdańskiego Pakietu Wsparcia Przedsiębiorców zdecydowano również o możliwości odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia podatku od nieruchomości. Tu również konieczne jest złożenie wniosku przez przedsiębiorcę, który jest płatnikiem podatku. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.

Kolejnym punktem Gdańskiego Pakietu Wparcia Przedsiębiorców jest zawieszenie opłat za użytkowanie wieczyste na 3 miesiące. Aby skorzystać z tego udogodnienia, konieczne jest złożenie wniosku przez użytkownika.

Istotnym elementem przedstawionego dziś pakietu jest również możliwość odstąpienia od egzekucji opłat z tytułu regulowania transakcji handlowych.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Bydgoszcz

Pakiet pomocowy dla bydgoskich przedsiębiorców ogłosił - 20 marca 2020 r. - Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.

- Pomoc dla przedsiębiorców powinna być prowadzona przede wszystkim ze szczebla rządowego, który ma pieniądze i narzędzia. Oczywiście, jako samorządowiec, zdaję sobie sprawę, że na samorządzie spoczywają także obowiązki w tym zakresie. Wprowadzamy pakiet ulg, zwolnień i przesunięć terminów, aby w tym trudnym czasie wesprzeć prowadzących własny biznes. Podkreślam, że jest to pomoc, dla tych którzy potrzebują jej do  przetrwania w czasie epidemii - tłumaczy prezydent Rafał Bruski

Bydgoski pakiet pomocowy ma na celu ograniczenie skutków wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy i inne podmioty, prowadzące działalność gospodarczą, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii. Podmioty te mogą ubiegać się o następujące ulgi w podatku od nieruchomości, czynszu najmu za lokal użytkowy oraz za dzierżawę gruntu: odroczenie terminu płatności na okres: od 3 do 6 miesięcy oraz rozłożenie na raty z terminem płatności ostatniej raty - 15 grudnia 2020 r.

Ulgi przyznawane będą na wniosek. Każdy z wniosków będzie rozpatrywany indywidualnie.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Białystok

W związku z trudną sytuacją finansową wynikającą z rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa, prezydent Białegostoku wydał zarządzenie, w którym odracza płatności czynszu. - Ta decyzja obowiązuje od 19 marca 2020 r. Jest ona konsekwencją wprowadzenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z tym najemcy lokali użytkowych oraz dzierżawcy nieruchomości, będących w zasobach Miasta i przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, mają odroczony termin płatności za marzec 2020 r. do 21 kwietnia 2020 r. - wyjaśnia Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor