Ogólne

Koronawirus. Prezydenci miast UMP chcą rozmawiać z Premierem


26 marca 2020

26 marca br. Prezydenci 12 miast Unii Metropolii Polskich wystosowali pismo do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów z propozycją spotkania w celu omówienia najważniejszych problemów związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

„Nawiązując do spotkania, do którego doszło z inicjatywy Pana Premiera w dniu 11 marca 2020 r. z prezydentami największych polskich miast oraz marszałkami województw w sprawie sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, zwracamy się z prośbą o ustalenie terminu kolejnego spotkania, które odbyłoby się w formie wideokonferencji” - czytamy w piśmie.

Prezydenci miast zwracają uwagę, że od ostatniego spotkania z Premierem Mateuszem Morawieckim sytuacja uległa diametralnej zmianie. Po krótkim obowiązywaniu stanu zagrożenia epidemicznego w całym kraju obowiązuje stan epidemii (do odwołania). Ponadto od 25 marca 2020 r. wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się.

Nasze miasta aktywnie włączyły się w działania zmierzające do walki z koronawirusem. Realizujemy wytyczne i zalecenia Rządu oraz podejmujemy dodatkowe, lokalnie uzasadnione przedsięwzięcia dla ograniczenia skutków epidemii” - piszą Prezydenci 12 miast Unii Metropolii Polskich.

W wystosowanym do Premiera Morawieckiego piśmie Prezydenci miast UMP zwracają też uwagę, że każdy dzień wnosi nowe wspólne problemy do rozwiązania przez administrację rządową i samorządową. „Dlatego jako Prezydenci największych polskich miast widzimy potrzebę narady z Panem Premierem” - czytamy w wystąpieniu.

Wśród problemów, które Prezydenci miast UMP chcą na spotkaniu z Premierem poruszyć znajdują się m.in.:

  • zapewnienie szpitalom wystarczającej ilości środków ochronnych;
  • skuteczna realizacja obowiązku zdalnego nauczania w sytuacji, gdy część serwerów obsługujących szkolne systemy okazała się niegotowa a wiele z dostępnych narzędzi do e-nauczania przestało czasowo działać;
  • egzekwowanie w praktyce ograniczeń dotyczących przemieszczania się komunikacją miejską;
  • zapewnienia opieki, nauki oraz rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych oraz pomocy dla opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym opieki wytchnieniowej.

26.03.2020.pismo Prezydentów Miast UMP do Premiera M. Morawieckiego

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor