Ogólne

Koronawirus. Przedszkolny falstart Premiera


29 kwietnia 2020

29 kwietnia podczas konferencji prasowej Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 6 maja otwarte będą żłobki, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego.

Informacja, że od przyszłej środy otwarte mają być żłobki i przedszkola jest dla miast i gmin - odpowiedzialnych za prowadzenie takich placówek dużym zaskoczeniem. Ani Premier, ani Minister Edukacji, Ani Minister Zdrowia, ani też żaden inny przedstawiciel rządu nie konsultował tej decyzji z jednostkami samorządu terytorialnego. Miasta i gminy uważają, że jest ona przedwczesna. Również dlatego, że brak jest jakichkolwiek wytycznych (rozporządzenie) określających warunki, których spełnienie żłobki, przedszkola, czy oddziały przedszkolne w podstawówkach.

Uwagę na ten problem zwróciła Unia Metropolii Polskich w skierowanym do Premiera Mateusza Morawieckiego piśmie. Czytamy w nim m.in., że „jednostki samorządu terytorialnego będą mogły podjąć decyzje o bezpiecznym otwarciu przedszkoli i żłobków wyłączenie po otrzymaniu szczegółowych wytycznych w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia. Dopiero po ich analizie możliwa będzie ocena, które placówki i w jakim zakresie będą mogły bezpiecznie przyjąć podopiecznych”.

- Chcemy w naszym wystąpieniu zwrócić uwagę na poważny problem. Rząd nie po raz pierwszy podejmuje decyzję w sprawach należących do kompetencji władz lokalnych, bez konsultowania tych decyzji - podkreśla Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku i Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich. - Jednocześnie rząd nie bierze żadnej odpowiedzialności za swoje decyzje przerzucając ją całkowicie na władze lokalne - dodaje Prezes Truskolaski.

- Powrót do żłobków i przedszkoli zrobimy w sposób zorganizowany i przemyślany - komentuje na Twitterze decyzję rządu Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania, Członek Zarządu Unii Metropolii Polskich. - Premier ogłosił otwarcie tych placówek, ale nadal nie znamy wytycznych w zakresie reżimów sanitarnych, w jakich powinny one działać. Bez odpowiedniego przygotowania ich otwarcie byłoby szaleństwem - dodaje Prezydent Jaśkowiak.

29.04.2020.Żłobki i Przedszkola Pismo do Premiera

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor