Ogólne

Koronawirus. Pytania do Szefa GIS, jak chronić wyborców przed COVID-19? ?


24 marca 2020

Aby zaplanowane na 10 maja 2020 r. wybory Prezydenta RPO były bezpieczne samorządy potrzebują szczegółowych instrukcji, jak je przygotować i przeprowadzić. Chodzi nie tylko o wytyczne, jak przeprowadzić bezpieczne (pod względem sanitarnym) głosowanie, ale też w jaki sposób przeszkolić tysiące członków komisji wyborczych. Tadeusz Truskolaski, Prezes UMP skierował w tej sprawie pismo do Jarosława Pinkasa, Szefa GIS.

Zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będą przygotowywane (a wszystko wskazuje, że i przeprowadzane) w warunkach epidemii, spowodowanej rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o szczegółowe instrukcje bezpiecznego postępowania w procesie przygotowawczym oraz wyborczym - czytamy w piśmie skierowanym do Szefa Głównej Inspekcji Sanitarnej.

Tadeusz Truskolaski, Prezes UMP wyjaśnia w nim, że wytyczne te są niezbędne nie tylko w celu bezpiecznego przeprowadzania szkoleń i obligatoryjnych pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych, podczas których wybierani są przewodniczący i ich zastępcy oraz ustalany plan pracy komisji (w największych miastach problem dotyczy 3 - 5 tysięcy członków obwodowych komisji wyborczych), ale przede wszystkim samego procesu głosowania (m.in.: wyposażenia i dezynfekcji stanowisk do wydawania kart do głosownia, zastosowania długopisów jednorazowego lub wielorazowego użytku, wyposażenia w płyn do dezynfekcji rąk, jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne z zaznaczeniem, czy dotyczy to członków komisji, czy również wyborców, operatorów informatycznych, pracowników urzędów obsługujących komisje).

Jak wskazuje Prezes UMP w największych miastach wymogi sanitarne będą dotyczyły nawet kilkuset tysięcy wyborców. Z tego powodu, oraz ze względu na zbliżający się termin wyborów i konieczność przygotowania przez urzędy gmin lokali wyborczych, jak również wyposażenia w niezbędne środki ochrony wyborców, członków obwodowych komisji oraz osób przygotowujących i obsługujących wybory wnosimy o pilne ustosunkowanie się do wymienionych wyżej zagadnień - czytamy w wystąpieniu.

Pismo Prezesa UMP do Szefa GIS (wybory prezydenckie)

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor