Z naszych miast

Koronawirus: UM Katowice zawiesza obsługę mieszkańców


13 marca 2020

Urzędnicy będą jednak pracowali, by załatwiać (w miarę możliwości) sprawy mieszkańców drogą telefoniczną, elektroniczną. Osobiście mieszkańcy Katowic będą mogli dokonać jedynie rejestracji zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego.

W Katowicach na chwilę obecną nie odnotowano zakażenia tzw. koronawirusem. Z taką sytuację należy się jednak liczyć w każdej chwili, gdyż w opinii Ministra Zdrowia liczba osób zarażonych będzie w najbliższych dniach szybko rosnąć. Wszelkie służby w Katowicach są postawione w stan szczególnej gotowości. Komenda Miejska Policji w Katowicach i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach są przygotowane, by w razie konieczności wspierać służby medyczne i Sanepid w realizacji ich zadań. Za działania epidemiologiczne odpowiada administracja rządowa.

Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. Jednym z najważniejszych zaleceń wszelkich służb epidemiologicznych jest silna rekomendacja pozostawania w domach i ograniczenia spotkań, dużych zbiorowisk ludzi. Dlatego w trosce o zdrowie mieszkańców i porządek publiczny podjęliśmy decyzję, że do odwołania zostaje zamknięta obsługa mieszkańców Urzędzie Miasta Katowice. DO ODWOŁANIA URZĄD MIASTA KATOWICE WRAZ ZE WSZYSTKIMI JEDNOSTKAMI NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ MIESZKAŃCÓW (wyjątkiem jest rejestracja zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego)

 • 13 marca w piątek – Urząd obsługuje mieszkańców wyłącznie do godz. 11.00.Urzędnicy będą jednak pracowali, by załatwiać (w miarę możliwości) sprawy mieszkańców drogą telefoniczną, elektroniczną.
 • Od poniedziałku przy wszystkich budynkach Urzędu Miasta Katowice pojawią się „skrzynki” do których będzie można wrzucać informacje do urzędników z prośbą o kontakt. Przy skrzynkach zostanie wystawiona instrukcja co i jak można zrobić.
 • Do końca maja został wydłużony termin opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości.
 • Poniżej przekazujemy listę telefonów najważniejszych komórek miejskich, do których należy dzwonić załatwiając sprawy.

W tej trudnej i wyjątkowej chwili liczymy na zrozumienie mieszkańców Katowic i apelujemy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń.

LISTA TELEFONÓW KOMÓREK MIASTA NAJCZĘSCIEJ OBSŁUGUJĄCYCH MIESZKAŃCÓW:

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych:

 • Prawo jazdy - (32) 705 4790
 • Zatrzymane prawa jazdy - (32) 705 4798
 • Rejestracja pojazdów - (32) 705 4784, 32 705 4782
 • Rejestracja pojazdów osoby prawne - (32) 705 4726
 • Nadzór komunikacyjny:
 • Licencje i zezwolenia (32) 259 38 66
 • Ośrodki szkolenia kierowców (32) 259 3836
 • Taxi i licencje (32) 705 4692

BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

 1. Informacja, Potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP
 • (32) 25-93-639
 • (32) 25-93-403
 1. Sprawy Meldunkowe
 • (32) 25-93-631
 • (32) 25-93-323
 • (32) 25-93-436
 • (32) 25-93-423
 • (32) 25-93-327
 1. Karta Dużej Rodziny
 • (032) 25-93-583
 • (032) 25-93-084
 1. Przekształcenie Użytkowania Wieczystego
 • (32) 25-93-860
 1. Dowody Osobiste
 • (32) 25-93-632
 • (32) 25-93-633
 • (32) 25-93-645
 • (32) 25-93-693
 • (32) 25-93-360
 • (32) 25-93-337
 1. Geodezja:
 • (32) 25-93-386
 • (32) 25-93-221
 • (32) 25-93-681
 • (32) 25-93-407
 • (32) 25-93-406
 1. Podatki:
 • (32) 25-93-466
 • (32) 25-93-636
 • (32) 705-44-35
 • (32) 705-46-99
 • (32) 705-46-38 - sekretariat
 1. Sprawy Lokalowe:
 • (32) 25-93-634
 • (32) 25-93-301 – sekretariat
 • (32) 25-93-295
 • (32) 25-93-376
 1. Gospodarka Mieniem:
 • (32) 25-93-646
 • (32) 25-93-496 – przetargi, dzierżawy
 • (32) 25-93-356 - wykup lokali na rzecz najemców
 • (32) 25-93-176 - wykup lokali na rzecz najemców
 1. Księgowość:
 • (32) 25-93-958
 • użytkowanie wieczyste gruntu – Gmina (32) 25 93 071; (32) 25 93 228
 • dzierżawa, odszkodowanie – Gmina (32) 25 93 227; (32) 25 93 581
 • użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawa – Skarb Państwa (32) 25 93 226; (32) 25 93 907
 • pozostałe należności: (32) 25 93 671
 • podatek od nieruchomości os. fizycznych:
  • - informacja dotycząca bieżących płatności - nr tel. (32) 259 32 63, 259 32 67, 259 34 69,  259 30 61,
  • - informacja dotycząca zaległości podatkowych - nr tel. (32) 259 32 64,  259 36 49, 259 30 62,
 • podatek od nieruchomości rolny i leśny os. fizycznych tel. nr. (32) 259 32 67,
 • podatek od środków transportowych (32) 259 32 49,
 • podatek od nieruchomości osób prawnych (32) 259 33 84, 259 36 48, 259 33 26, 259 35 84
 • podatek od nieruchomości rolny i leśny os. prawnych tel. nr. (32) 259 33 26

Referat Odpadów Komunalnych

 • (32) 2593 913 do 917 oraz 32 2593 486

Referat Dochodów Publicznoprawnych:

 1. Opłata skarbowa:
 • (32) 25 93 585
 • (32) 25 93 150
 1. Mandaty
 • (32) 25 93 082

Planowanie Przestrzenne:

 • (32) 25-93-410

Budownictwo:

 • (32) 25-93-635
 • (32) 25-93-421- w zakresie pozwoleń budowlanych, zgłoszeń niewymagających pozwolenia na budowę, zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • (32) 25-93-508 - w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłat planistycznych.

Ochrona Środowiska:

 • (32) 25-93-910
 • (32) 25-93 809 - w sprawach gospodarki zielenią i ochrony zwierząt;
 • (32) 25-93 837 - w sprawach zmiany systemu ogrzewania; w sprawach odpadów komunalnych

Działalność Gospodarcza:

(32) 25-93-638

(32) 25-93-692

(32) 25-93-345

(32) 25-93-984

Sekretariat Prezydenta - planowanie spotkań:

 • (32) 25-93-361

Miejskie Centrum Energii: ul. Młyńska 2

 • (32) 25-93-285 - program „Czyste Powietrze”, dofinansowanie do wymiany ogrzewania, fotowoltaika, termomodernizacja budynków
 • (32) 25 93 298 - działania miasta Katowice w zakresie ochrony powietrza, zmiany klimatu, adaptacja do zmian klimatu, (ogólnie – energia, powietrze, klimat)

Urząd Stanu Cywilnego

 • (32) 25-97-214
 • (32) 705 -43-14 –zmiana nazwiska
 • (32) 705 -43-15 – referat zgonów
 • (32) 705 -43-18 – referat małżeństw
 • (32) 705 -43-16 referat urodzeń
 • (32) 705 -43-19 – archiwum.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

 

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor