Ogólne

Koronawirus. Wideokonferencja Prezydentów UMP


18 marca 2020

Prezydenci 12 miast Unii Metropolii Polskich, na nadzwyczajnym spotkaniu przeprowadzonym w formie wideokonferencji przyjęli stanowisko, w którym domagają się od Rządu podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Spotkanie odbyło się 18 marca 2020 r.

Miasta ponoszą wysokie koszty ekonomiczne i społeczne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Skutki te, w połączeniu z już i tak trudną sytuacją finansową samorządów, mogą doprowadzić do utraty płynności finansowej. Stan zagrożenia epidemicznego będzie miał też wpływ na wysokość i ściągalność dwóch największych źródeł dochodów – podatków dochodowych (PIT i CIT) oraz podatków i opłat lokalnych” - czytamy w stanowisku.

Prezydenci wskazują, że w reprezentowanych przez nich miastach (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław), mieszka prawie 18% ludności Polski, a zlokalizowane na ich terenach firmy i przedsiębiorstwa wytwarzają 32% całkowitego PKB Polski. W tych też ośrodkach potencjalny kryzys gospodarczy może być najbardziej odczuwalny, a jego skutki mogą promieniować na cały kraj. Prezydenci miast zwracają uwagę, że samorządy same nie będą w stanie ani temu kryzysowi przeciwdziałać, ani też łagodzić jego skutków. „dlatego też apelujemy do Rządu o pomoc i współpracę” - piszą Prezydenci.

Samorządowcy wskazują także jakich działań oczekują od rządu, aby skutki kryzysu wywołanego epidemią COVID-19 były jak najmniej odczuwalne dla miejskich finansów, a w konsekwencji dla poziomu realizowanych na rzecz mieszkańców usług. Są to m.in.:

  • wsparcie samorządów poprzez wzrost subwencji ogólnej w celu zrekompensowania spadków dochodów związanych z pandemią COVID-19,
  • zawieszenie wpłaty „janosika” przez samorządy do końca roku 2021,
  • wykreślenie sankcji z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych (dotyczących uchwalania budżetów i sprawozdań),
  • wprowadzenie rekompensaty wszędzie tam, gdzie koszty gospodarowania odpadami są wyższe niż maksymalny, ustawowy poziom opłat (ewentualnie apelujemy o podniesienie maksymalnych stawek).

W trakcie wideokonferencji Prezydenci miast dzielili się także doświadczeniami i problemami związanymi z funkcjonowaniem miast i administracji samorządowej w okresie epidemii. Zwracali m.in. uwagę na brak jasnych przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie gminnych rad (problem możliwości zwołania sesji rady bez udziału publiczności, czy odbycia takiej sesji w formie zdalnej). Dyskutowali także nad organizacją, codziennej, podstawowej obsługi (m.in. dostarczanie posiłków, lekarstw, czy odbiór odpadów) osób odbywających kwarantannę, seniorów, niepełnosprawnych.

18.03.2020. KORONAWIRUS STANOWISKO UMP-podpisy

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor