Z naszych miast

Kraków porównuje wysokość opłat za śmieci


25 sierpnia 2020

Proponowane stawki za gospodarowanie odpadów w sposób selektywny (25,01 zł od osoby) krakowscy urzędnicy porównali z cenami za wywóz śmieci w dwunastu największych polskich miastach, z uwzględnieniem gospodarstw domowych z najczęściej wykazywaną liczbą mieszkańców w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ubiegłym tygodniu Prezydent Miasta Krakowa przedstawił radnym nowe propozycje stawek za gospodarowanie odpadami. Urząd zaproponował wysokość miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wypełniający obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, wynoszącą 25,51 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, opłata ta wynosiłaby 51,02 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Propozycje te krakowscy urzędnicy porównali ze stawkami obowiązującymi w innych, dużych miastach. Co z tych porównań wynika?

W przypadku stawki dla dwóch osób w zabudowie jednorodzinnej najwięcej płacą mieszkańcy Gdańska – 118,45 zł. W Szczecinie i Warszawie – po 94 zł, w Lublinie dwie mieszkające ze sobą osoby płacą 60 zł, we Wrocławiu (od 1 września) zapłacą – 59 zł, w Krakowie (od 1 listopada) zapłaciliby 51,02 zł.

Jeśli przyjmiemy za kryterium stawkę dla trzech osób w zabudowie jednorodzinnej, w Gdańsku wynosi ona 118,45 zł, w Szczecinie i Warszawie – 94 zł, we Wrocławiu (od 1 września) mieszkańcy zapłacą 88,50 zł, a w Krakowie 76,53 zł.

W zestawieniu kosztów zagospodarowania odpadami dla jednej osoby mieszkającej w zabudowie wielorodzinnej: w Warszawie – 65 zł, Gdańsku – 39,60 zł, Białymstoku – 36 zł, Szczecinie – 26,25 zł, w Krakowie natomiast po zmianach zapłaciliby: 25,51 zł.

Z kolei stawka dla dwóch osób mieszkających w bloku wynosi: w Warszawie 65 zł, we Wrocławiu (od 1 września) 54 zł, Szczecinie – 52,50 zł, w Krakowie zapłaciliby – 51,02 zł.

KRAKÓW koszty gospodarowania odpadami komunalnymi 2020

Źródło: www.krakow.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor