Aktualności

Ku zielonej transformacji. SKK w Łodzi i spotkanie Fransa Timmermansa z samorządowcami


18 maja 2023

Podczas II Samorządowego Kongresu Klimatycznego w Łodzi prezydenci miast Unii Metropolii Polskich oraz samorządowcy z innych organizacji spotkali się z Fransem Timmermansem – wiceprzewodniczącym wykonawczym Komisji Europejskiej, odpowiedzialnym za wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu. I to właśnie tematy „zielone” były obecne podczas rozmów z samorządowcami. UMP wręczyła Timmermansowi najnowszą publikację „Ku zielonej transformacji. Analiza sytuacji i wyzwań środowiskowych w największych polskich miastach”.

W trakcie łódzkiego kongresu (18-19 maja) odbywają się dyskusje o globalnych i unijnych politykach klimatycznych, sytuacji samorządów, kryzysie energetycznym, kosztach przeprowadzania zmian i konkretnych rozwiązaniach, które można wprowadzić w przyszłości. Sesja inauguracyjna Samorządowego Kongresu Klimatycznego w Łodzi rozpoczęła się przemówieniem Hanny Zdanowskiej - Prezydenta Miasta Łodzi oraz Ambasadora Paktu na Rzecz Klimatu i wystąpieniem Fransa Timmermansa - Gościa Honorowego kongresu - Wiceprzewodniczącego Wykonawczego Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Zielonego Ładu.  Podczas inauguracji swoje przemówienie miał także Rafał TrzaskowskiPrezydent m.st. Warszawy oraz Przewodniczący Rady Unii Metropolii Polskich.

- Zielona transformacja miast i obszarów metropolitalnych to nieuchronne wyzwanie związane ze zmianami w wielu obszarach życia mieszkańców oraz sposobu zarządzania miastem.mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi. - Na tym koncentrujemy się w wielu naszych dyskusjach podczas kongresu. Jako tereny zurbanizowane robimy co się da, by sprzyjać środowisku i minimalizować to, co nas czeka w tym zakresie.

Współorganizatorem tegorocznej edycji kongresu są Unia Metropolii Polskich, a strategicznymi partnerami: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Europejski Komitet Regionów, Porozumienie Burmistrzów na Rzecz Klimatu i Energii, Bloomberg Philantropies oraz Forum Energii. 

Zielona transformacja w samorządach

Unia Metropolii Polskich zorganizowała spotkanie środowiska samorządowego z Fransem Timmermansem. Dyskutowano m.in. o tematach związanych z zieloną transformacją miast i w nawiązaniu do tego tematu wręczono Fransowi Timmermansowi najnowszą publikację Centrum Analiz i Badań UMP w ramach kolejnego wydania cyklicznego „Metropolie w Liczbach”.

- Koszty wynikające z nieprzeprowadzenia transformacji energetycznej będą wyższe od kosztów jej przeprowadzenia – tłumaczył na spotkaniu Frans Timmermans.

W analizie „Ku zielonej transformacji” skupiono się na roli największych miast w drodze do zielonej transformacji i poprawy jakości środowiska naturalnego.

- Techniczne możliwości już mamy. Należy teraz ułatwić samorządom przeprowadzenie odpowiednich inwestycji – tłumaczy Tymoteusz Marzec, koordynator w Unii Metropolii Polskich. - oraz wprowadzić rozwiązania prawne stymulujące rozwój energetyki rozproszonej w jej pełnym wymiarze, tzn. w zakresie źródeł, odbiorców i dystrybucji, przy znaczącym udziale miast w budowaniu społeczności energetycznych.

CBiA przygląda się w niej danym ilościowym na temat:

  • terenów zieleni. 32,7 tys. ha – tyle jest ich w miastach UMP
  • jakości powietrza. 4,9 mld zł wydano w całej Polsce na poprawę jakości powietrza atmosferycznego i klimatu w latach 2018-2021.
  • gospodarki odpadami komunalnymi. 1,32 mld zł wydano w całej Polsce na oczyszczanie miast i wsi.
  •  gospodarki wodno-ściekowej, energii elektrycznej i gazowej oraz finansowaniu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Oprócz danych statystycznych prezentowane są stanowiska ekspertów z branży. Opinie te pokazują z jakimi problemami i wyzwaniami, będą musieli się zmierzyć włodarze miast oraz zarządzający miejskimi spółkami komunalnymi.

Dane z raportu pochodzą z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, Biuletynów Informacji Publicznej miast UMP oraz z Europejskiej Agencji Środowiska. W analizie wykorzystano również informacje pochodzące z raportów i publikacji związanych z tematem.

Zdjęcia: UM Łódź i UM Warszawa

Do pobrania


Julia Wiśniewska