KWRiST. Opinia na temat KPO będzie, gdy rząd przedstawi ostateczny tekst dokumentu


12 kwietnia 2021

Krajowy Plan Odbudowy nadal bez opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Strona Samorządowa deklaruje, że jest gotowa dokument zaopiniować w ciągu 24 godzin od przedstawienia jej ostatecznej wersji, uwzględniającej ustalenia zapadłe w trakcie konsultacji i spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim.

Projekt Krajowego Planu Odbudowy był głównym tematem specjalnego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zwołanego na 12 kwietnia 2021 r. W założeniu to na tym posiedzeniu miała zapaść opinia na temat tego dokumentu. Tak się jednak nie stało, a to dlatego, że strona rządowa nie zdołała przygotować jego ostatecznej wersji. Na posiedzeniu zaprezentowane zostało natomiast pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej potwierdzające, że ustalenia poczynione w trakcie rządowo – samorządowych negocjacji nad tym dokumentem zostaną do niego wpisane Pismo MFiPR w sprawie KPO.

– Naszą intencją jest uniknięcie sytuacji, w której projekt Krajowego Planu Odbudowy zostanie przez KWRiST zaopiniowany negatywnie – mówił na posiedzeniu Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina i Członek Zarządu Unii Metropolii Polskich. – Przedstawione Stronie Samorządowej pismo MFiPR pozwala mieć nadzieję, że ta opinia będzie pozytywna, również dlatego, że żadna z kategorii jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności mam na myśli największe polskie miasta, nie będzie się czuła dyskryminowana.

W swoich wystąpieniach samorządowcy dziękowali stronie rządowej za dotychczasową dobrą współpracę nad projektem KPO. Ponawiali także najważniejsze postulaty wnoszone do niego przez jednostki samorządu terytorialnego. Wskazywali m.in., że w Komitecie Monitorującym wydatkowanie środków w ramach KPO powinno się znaleźć miejsce dla przedstawicieli rządu, samorządu, a także organizacji pozarządowych i pracodawców (np. po 1/3). Wyrażali także nadzieję, że deklarowane przez rząd wsparcie rozwoju regionalnych i miejskich przewozów szynowych będzie odbywało się na równych prawach ze wsparciem dla PKP, czyli, że środki dla samorządów na ten cel będą pochodziły także z części dotacyjnej KPO, a nie tylko pożyczkowej.

Do pobrania