Ogólne

Laureatką pierwszej Nagrody im. Pawła Adamowicza została Henriette Reker, Prezydentka Kolonii


15 stycznia 2022

Trzy lata po zabójstwie prezydenta Pawła Adamowicza, Henriette Reker została nagrodzona za doskonałość i odwagę w działaniach na rzecz promowania wolności, solidarności i równości w Kolonii. Przyznawana po raz pierwszy nagroda ustanowiona została na cześć prezydenta Gdańska zamordowanego w styczniu 2019 roku podczas wypełniania obowiązków publicznych.

Wyróżnienie zostało przyznane wspólnie przez miasto Gdańsk, na którego czele przez 20 lat stał Paweł Adamowicz, Międzynarodową Sieć Miast Schronienia (ICORN) oraz Europejski Komitet Regionów, którego nieżyjący prezydent był członkiem. Nagroda propaguje spuściznę Pawła Adamowicza w obronie demokracji na szczeblu lokalnym oraz stanowi hołd i uznanie dla wszystkich osób, które odważnie i uczciwie stawiają czoła nietolerancji, radykalizacji, mowie nienawiści, uciskowi i ksenofobii.

- Nagroda im. Pawła Adamowicza jest hołdem i uznaniem dla osób odważnie i sprawiedliwie przeciwdziałających nietolerancji, radykalizacji, mowie nienawiści, terrorowi i ksenofobii. Dla tych, którzy promują równość szans, włączenie społeczne i podstawowe prawa człowieka w swoich społecznościach i na świecie oraz dla tych, którzy czerpią inspirację ze spuścizny Pawła Adamowicza i są gotowi pójść jeszcze dalej. Prezydentka Kolonii Henriette Reker jest właśnie takim odważnym i sprawiedliwym człowiekiem. Dziś została pierwszą laureatką tej nagrody. Mamy nadzieję, że będzie cenić uniwersalne wartości, za które oddał on życie – podkreśliła w swoim wystąpieniu Aleksandra Dulkiewicz, Prezydentka Gdańska.

Henriette Reker, pierwsza kobieta pełniąca funkcję prezydenta Kolonii, została uhonorowana za odwagę i determinację, którymi wykazała się w ciągu ostatnich 20 lat w promowaniu różnorodności, solidarności i integracji jako nieodłącznej części tożsamości Kolonii. W 2015 r. Henriette Reker została zaatakowana nożem w reakcji na jej zaangażowanie na rzecz wspierania społeczności migrantów i ich integracji. Ten akt przemocy nie zniechęcił jej do dalszego podtrzymywania bliskich jej wartości w życiu publicznym oraz w ramach prowadzonych przez nią polityk i projektów.

 - Jestem dumna z tej szczególnej nagrody. Wszystkie kwestie, których ona dotyczy, wszystkie wspomniane wartości są mi szczególnie bliskie. Przemoc nigdy nie była i nigdy nie będzie rozwiązaniem. Może być tylko pierwszym krokiem w złym kierunku. Dlatego musimy bronić pokoju, otwartego dialogu i jedności. – powiedziała Henriette Reker.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (COR) i Gubernator Regionu Macedonia Środkowa, Apostolos Tzitzikostas, podkreślił w swoim wystąpieniu, że Paweł Adamowicz dał wyraźny przykład tego, w jaki sposób politycy szczeblach muszą bronić naszych wspólnych wartości europejskich. - Jego dziedzictwo stanowi punkt odniesienia dla burmistrzów i przywódców regionalnych zaangażowanych w walkę z nietolerancją. Nagroda jest hołdem dla zaangażowania Pawła Adamowicza na rzecz jego społeczności lokalnej oraz uwidacznia i nagradza liderki i liderów demokracji i osoby broniące naszych wspólnych wartości – mówił Apostolos Tzitzikostas.

Z kolei Przewodniczący Zarządu ICORN Christopher Gribble mówił o zaangażowaniu Międzynarodowej Sieci Miast w umożliwianie miastom na całym świecie udostępniania bezpiecznej przystani dla prześladowanych pisarzy i artystów. - Miasta tworzące sieć współpracują na rzecz postępów w dziedzinie wolności słowa, obrony wartości demokratycznych i propagowania międzynarodowej solidarności – mówił Christopher Gribble. - Prezydent Paweł Adamowicz przez całą swoją karierę zawodową walczył o wolność i solidarność, a w 2017 r. włączył swoje miasto do ICORN. Z wielkim zadowoleniem współpracowaliśmy z miastem Gdańsk i z Europejskim Komitetem Regionów nad ustanowieniem nagrody jego imienia i gratulujemy prezydentce Kolonii Henriette Reker, laureatce pierwszej edycji Nagrody im. Pawła Adamowicza.

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Pawła Adamowicza odbędzie się 27 stycznia 2022 r. podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów.