Z naszych miast

Lublin i Katowice w finale konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029

Cofnij

30 października 2023

Miasto Lublin i Katowice wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią zakwalifikowały się do drugiego, finałowego etapu prestiżowego konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2029. Decyzją międzynarodowych ekspertów, lubelska aplikacja została wybrana spośród 12 miast z Polski. Katowice, Bielsko-Biała i Kołobrzeg również znalazły się na tzw. „krótkiej” liście w ścisłym finale konkursu.

Konkurencja była bardzo zacięta, swoje wnioski złożyło aż 12 polskich miast! Tym większa jest nasza radość, że wspólna kandydatura Katowic oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii znalazła uznanie w oczach jury, które umieściło nas na tzw. short liście – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – To dopiero półmetek naszych starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, jednak już teraz dziękuję za ogrom pracy wykonany przez wszystkich zaangażowanych i lobbujących za naszą kandydaturą, a miastom z którymi rywalizujemy gratuluję znakomicie przygotowanych aplikacji – dodaje prezydent.

Katowice wystartowały w konkursie jako reprezentant całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Program, jaki znalazł się więc we wniosku, został przygotowany w porozumieniu z twórcami i ludźmi kultury z 41 miast i gmin GZM, a program został tak skonstruowany, aby mógł trafić do jak najszerszej grupy mieszkańców. 

 

Hasłem konkursowym Katowic i GZM brzmiało Play!

- Play! to zaproszenie do odkrycia, że kultura jest niewyczerpanym źródłem radości i pozytywnych emocji. Niezbędną częścią życia i filarem naszego dobrostanu. Play! jest możliwe tylko wtedy, gdy przestrzegamy zasad fair play. Dlatego nasza kandydatura opiera się na zasadach dostępności i równego traktowania, a więc z powodzeniem funkcjonujących w całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Play! otwiera kulturę na zjawiska do tej pory w niej marginalizowane, choćby kulturę gier wideo czy sporty miejskie. Zaprezentowany program wykorzystuje wszystkie atuty Katowic i Metropolii, w tym intensywne życie muzyczne, tradycje amatorskich ruchów artystycznych (w tym malarstwa naiwnego) czy inwestycji takich jak Hub Gamingowo-Technologiczny tworzony na Nikiszowcu.

Lubelska aplikacjaRe:union

Lublin znalazł się w finale konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten sukces, w szczególności całemu zespołowi przygotowującemu aplikację oraz instytucjom, organizacjom pozarządowym i indywidualnym osobom, które złożyły swoje projekty w ogłoszonym otwartym naborze. To na jego podstawie mógł powstać ten wyjątkowy dokument konkursowy, który jest wyrazem naszej odpowiedzialności za przyszłość Lublina i Europy Wschodniej, wiary w siłę miejskiej wspólnoty i odwagi w podejmowaniu aktualnych wyzwań Unii Europejskiej. Przed nami drugi etap konkursu i wiele pracy. Wierzymy, że otrzymanie tytułu może wzmocnić pozycję Lublina, jako ważnego ośrodka kulturalnego w Europie oraz otworzy nowe możliwości współpracy i wymiany doświadczeń z innymi miastami na całym kontynencie. W procesie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Lublin będzie kontynuował wspieranie artystek i artystów, prace nad rozwojem infrastruktury kulturalnej oraz innowacyjnymi projektami, które promują współpracę międzynarodową i wymianę kulturalną – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Lublin, jako jeden z najstarszych i najbardziej zróżnicowanych ośrodków kultury w Polsce, ma do zaoferowania bogate i unikalne dziedzictwo kulturowe. Miasto jest znane z wielu osiągnięć artystycznych, festiwali oraz inicjatyw społecznych promujących różnorodność i aktywność kulturalną. Hasłem przewodnim aplikacji Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 jest „Re:union”.

Lublin dzięki swojemu naturalnemu położeniu między wschodem a zachodem Europy może zaproponować nową jakość, spojrzenie i wizję unii, jako wspólnoty, którą spaja kultura. W aplikacji konkursowej odwołujemy się do idei Unii Lubelskiej i pamięci o wielonarodowej Rzeczypospolitej, jednak perspektywa dzisiejszej wielokulturowości widocznej na ulicach Lublina jest dla nas faktycznym punktem odniesienia. Mozaika kultur i narodowości jaką się staliśmy w ostatnich latach jest niezwykle inspirująca, zachęca do pytań o nową wspólnotowość, świadomość odrębności i unikalności, tolerancji i wolności przy jednoczesnym działaniu w idei współpracy, czyli wartościach kluczowych w Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023, którą w tym roku jesteśmy – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji. 

W dniach 24-26 października w Warszawie odbywały się rozmowy preselekcyjne z 12 miastami: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Kielce, Kołobrzeg, Lublin, Opole, Płock, Pszczyna, Rzeszów i Toruń, które złożyły deklaracje o przystąpieniu do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Złożone wnioski aplikacyjne były oceniane przez panel niezależnych ekspertów, który składał się z 10 osób wyznaczonych przez Parlament Europejski, Radę UE, Komisję Europejską i Komitet Regionów, a także dwóch specjalistów wyznaczonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Aplikacja Lublina w konkursie o tytuł ESK 2029 została stworzona wspólnie ze środowiskiem kulturalnym Lublina: artystami, społecznikami, animatorami i aktywistami. Koordynatorem działań aplikacyjnych jest Centrum Kultury w Lublinie. W prezentacji lubelskiej aplikacji przed ekspertami uczestniczyli: Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin; Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji Beata Stepaniuk-Kuśmierzak; Rafał Koziński, Dyrektor Centrum Kultury w Lublinie i Koordynator ESK Lublin 2029; Yulia Khomchyn, Dyrektorka Instytutu Strategii Kultury we Lwowie (Ukraina); Paweł Passini, artysta, reżyser; dr Marta Ryczkowska, wykładowczyni akademicka, krytyczka sztuki; Aleksandra Borzęcka, aktywistka pracująca z młodzieżą; Paweł Hadrian, twórca wydarzeń kulturalnych, didżej; Barbara Wybacz, kulturoznawczyni, była dyrektor programowa CSK; Miłosz Zieliński, dziennikarz, redaktor naczelny miesięcznika kulturalnego „Zoom”. 

 

Selekcję finałową ESK 2029 i ogłoszenie zwycięskiego miasta zaplanowano w połowie 2024 r. 

Źródło: katowice.eu i lublin.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Wiśniewska