Z naszych miast

Lublin i UNICEF razem na rzecz dzieci


21 czerwca 2022

Wsparcie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji to wspólna inicjatywa Lublina i Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF). 20 czerwca, władze Miasta i przedstawiciele międzynarodowej organizacji podpisali porozumienie o współpracy. Pomoc rzeczowa i finansowa dla Miasta wyniesie kilkadziesiąt milionów złotych. Skorzystają z niej zarówno ukraińskie jak i polskie dzieci.

– Wielu najmłodszych obywateli Ukrainy znalazło schronienie w Lublinie. Od samego początku dokładamy wszelkich starań, aby mieli zapewnione godne warunki życia i czuli się w naszym mieście bezpiecznie. Wspólna inicjatywa z UNICEF daje szansę na lepszą aklimatyzację i zminimalizowanie, na ile to możliwe, traumy spowodowanej wojną. Doposażenie lokali, szkół, świetlic w narzędzia potrzebne do nauki, organizacja wsparcia psychologicznego w rodzimym języku i wypoczynku wakacyjnego, to działania, które z pomocą UNICEF zrealizuje Miasto. Jestem bardzo wdzięczny za okazane wsparcie, wierzę że podjęta współpraca i uzyskana pomoc finansowa pozwoli na wyrównanie szans w rozwoju ukraińskich dzieci – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Porozumienie zakłada ścisłą współpracę, skoncentrowaną przede wszystkim na reagowaniu na pilne potrzeby dzieci, w tym będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Lublinie.

– Celem naszej organizacji jest szeroko pojęta międzynarodowa pomoc dzieciom na całym świecie. Polska, w tym Miasto Lublin, goszcząc u siebie uchodźców z objętej wojną Ukrainy, realizuje wiele zadań, które nie były zaplanowane. Dzieląc się naszym wieloletnim doświadczeniem w pracy charytatywnej na rzecz potrzebujących dzieci i ich rodzin, wesprzemy władze Lublina w działaniach, które pozwolą stworzyć uchodźcom poczucie bezpieczeństwa tak niezbędne, by funkcjonować w nowym otoczeniu – mówi Rashed Mustafa Sarwar, Koordynator UNICEF ds. Sytuacji Kryzysowych na rzecz Uchodźców w Polsce.

Efektem wspólnego działania Miasta Lublin i UNICEF będą mi.in. Miejsca Aktywności Lokalnej. Ich utworzenie ma służyć włączeniu uchodźców z Ukrainy w społeczność lokalną. W takich miejscach odbędą się warsztaty, spotkania i sesje psychoedukacyjne dotyczące umiejętności rodzicielskich, komunikacyjnych oraz adaptacji kulturowej dla matek i opiekunów ukraińskich dzieci.

Z kolei w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zatrudnienie znajdą osoby, które będą pomagać obywatelom Ukrainy, w tym dzieciom z rodzin uchodźców. Dzieci, młodzież i ich rodziny uzyskają wsparcie psychologów związane ze skutkami wojny i przymusowego wysiedlenia. Ponadto, w związku ze zbliżającymi się wakacjami dla dzieci ukraińskich zaplanowano kolonie letnie.

Ważnym elementem współpracy jest również wsparcie w obszarze edukacji m.in. poprzez zakup podręczników i pomocy naukowych dla uczniów z Ukrainy, uzupełnienie wyposażenia sportowego, sprzętu komputerowego oraz zatrudnienie w szkołach asystentów międzykulturowych wspierających ukraińskich i polskich uczniów oraz ich rodziców.  

Porozumienie o współpracy podpisali Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin oraz Rashed Mustafa Sarwar, Koordynator UNICEF ds. Sytuacji Kryzysowych na rzecz Uchodźców w Polsce. Ze strony UNICEF obecni byli także: Krystsina Dulevich, specjalista ds. komunikacji oraz Mutribjon Bahruddinov, specjalista ds. zdrowia.

Szczegółowy zakres pomocy oraz dokładną wartość wsparcia rzeczowego i finansowego określi dodatkowy dokument.