Z naszych miast

Lublin: Wspólnie dla rodzin

Cofnij

6 września 2023

Lublin zaprasza mieszkańców i mieszkanki do obejrzenia wystawy „Lublin. Wspólnie dla rodzin” podsumowującej miejskie działania z zakresu polityki rodzinnej. Ekspozycja jest dostępna na Placu Litewskim i potrwa do 16 września.

Projektując politykę społeczną staramy się, by Lublin był miejscem otwartym i przyjaznym, w którym każdy, bez względu na wiek, ma swoją przestrzeń oraz czuje, że jest słyszany i doceniany. W centrum uwagi stawiamy rodzinę, jako całość, ale także każdą z osób ją tworzących. Dlatego prowadzona w ostatnich latach polityka rodzinna Lublina charakteryzuje się mnogością innowacyjnych działań skierowanych do wszystkich mieszkańców i mieszkanek, szybkim rozwojem nowoczesnych usług społecznych, wieloma propozycjami spędzania czasu wolnego, a także licznymi inicjatywami międzypokoleniowymi. Stworzenie tak bogatej oferty było możliwe dzięki współpracy Miasta, członków rodzin, organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz partnerów lokalnych. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym we wspólną pracę na rzecz rozwoju społeczności Lublina, a mieszkańców i mieszkanki zachęcam do zapoznania się z wystawą prezentującą efekty tej współpracy – mówi Monika Lipińska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Na 32 planszach przedstawione zostały najważniejsze miejskie inicjatywy realizowane w ostatnich latach w zakresie polityki rodzinnej. Ekspozycja prezentuje podsumowanie dotychczasowych działań Miasta w tym obszarze oraz zmiany jakie zaszły w Lublinie na przestrzeni ostatniej dekady. Na wystawie szczegółowo opisano realizowane w tym czasie projekty i programy skierowane do lubelskich rodzin, ale także ich poszczególnych członków – dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, kobiet oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Mieszkańcy i mieszkanki Lublina będą mieli również okazję dowiedzieć się z jakich możliwości wsparcia oferowanych przez Miasto w tym zakresie mogą aktualnie skorzystać.

Miasto od lat dokłada wszelkich starań, by skutecznie odpowiadać na potrzeby wszystkich grup społecznych. W ciągu ostatniego dziesięciolecia Lublin przeznaczył ponad 3 mld zł na realizację polityki społecznej, z czego ponad 40 mln zł na innowacyjne projekty przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. Rozbudowana sieć wyspecjalizowanych placówek, zapewniających możliwość edukacji dzieciom i młodzieży ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności na każdym etapie kształcenia, promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu, programy prozdrowotne i profilaktyczne, działania skierowane do osób z niepełnosprawnością, szereg inicjatyw wspierających indywidualny rozwój poszczególnych członków rodzin, ale także projekty służące integracji międzypokoleniowej, to tylko część z podejmowanych przez Miasto działań na rzecz lubelskich rodzin. Kluczowym projektem wdrożonym w ostatnich latach jest program Rodzina Trzy Plus, który stanowi platformę współpracy pomiędzy Miastem i sektorem prywatnym w zakresie wsparcia mieszkających w Lublinie rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Z kart Rodzina Trzy Plus korzysta już ponad 92% uprawnionych osób. Istotnym elementem polityki rodzinnej Lublina są również działania na rzecz seniorów. Lubelska Karta Seniora, opaski życia, bezpłatna komunikacja dla osób w wieku 65+ czy warsztaty i zajęcia aktywizujące osoby starsze to wybrane działania z szerokiej oferty skierowanej do dojrzałych mieszkańców i mieszkanek naszego miasta.

Potwierdzeniem skuteczności działań w zakresie polityki rodzinnej są wyróżnienia i nagrody, jakie Lublin otrzymał w ostatnich latach. Jako jedno z trzech miast Europy, Lublin został laureatem Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego 2015 w kategorii projektów lokalnych, za działania z zakresu partycypacji społecznej „Twoje miasto, ty decydujesz". Kapituła tej nagrody wskazała nasze miasto, jako dobry przykład zarządzania w administracji publicznej, doceniając m.in. realizację Programu Rodzina Trzy Plus. Lublin został także wyróżniony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Annę Komorowską za zaangażowanie w budowanie dobrego klimatu dla rodzin w Polsce oraz upowszechnianie wśród samorządów lokalnych w całym kraju idei współodpowiedzialności społecznej. Miasto kilkukrotnie otrzymało również tytuł „Gmina Przyjazna Seniorom”, a w 2021 raport „Dobre praktyki w samorządach 2021” uznał Lublin za jedno z najatrakcyjniejszych miejsc pod względem działań skierowanych do rodzin i osób starszych. Ponadto w 2022 roku Miasto otrzymało tytuł „Samorząd Przyjazny Rodzinom”. To wyróżnienie jest jednym z najbardziej cenionych certyfikatów jakości, jaki może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego za osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej. Dodatkowo Związek Dużych Rodzin przyznał Lublinowi honorowe tytuły „Miasto Przyjazne Dużym Rodzinom” i „Miasto Przyjazne Rodzinie”, natomiast w 2023 nasze miasto dołączyło do European Network Municipalities, czyli Europejskiej Sieci Gmin Przyjaznych Rodzinie. Lublin to także 5-krotny laureat konkursu Lodołamacze organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych za działania podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: lublin.eu

X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..