Z naszych miast

Lublin z nagrodą Smart City Award


15 czerwca 2020

Lublin otrzymał prestiżową nagrodę Smart City Award za wdrożenie kompleksowego modelu

przestrzennego miasta. Nagroda była przyznana podczas XI Smart City Forum w kategorii

od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców.

- Trójwymiarowy model, który powstał na potrzeby Lublina, jest kolejnym etapem budowania inteligentnego

miasta i może być wykorzystany zarówno w działaniach partycypacyjnych, jak i rozwojowych.

Od lat pracujemy nad tym, by Lublin był miastem inteligentnym, przez to bardziej atrakcyjnym

dla mieszkańców i inwestorów. Nagroda jest dla nas potwierdzeniem, że to krok w dobrym

kierunku - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Konkurs Smart City popularyzuje osobowości i przedsięwzięcia, które w znaczący sposób przyczyniły

się do promocji rozwiązań służących budowie inteligentnych miast w Polsce. Wyróżnienia skierowane

są zarówno do przedstawicieli sektora biznesowego, jak i administracji lokalnej, którzy poprzez

realizowane projekty, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i strategii zarządzania,

przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskich miast, gospodarki i biznesu.

Lublin został wyróżniony za wdrożenie kompleksowego modelu zabudowy 3D w międzynarodowym

standardzie (technologia cityGML) wykorzystywanym m.in. w Berlinie czy Helsinkach. Udostępnia

trójwymiarowe wizualizacje obiektów miejskich, ukształtowania terenu miasta, warstw zieleni

i zjawisk przestrzennych. Pozwala także na tworzenie wieloaspektowych analiz 3D

wraz z opracowaniami tematycznymi. Portal 3D daje możliwość wizualizacji różnych analiz, w tym

środowiskowych, takich jak prezentacja potencjału solarnego budynków czy wizualizacja rozkładu

hałasu pochodzącego z mapy akustycznej w przestrzeni trójwymiarowej. Publikowana jest także

warstwa zieleni w postaci chmury punktów LiDAR. Model 3D wykonany jest jako model obiektowy,

dlatego może być wykorzystywany do integracji wyników analiz pochodzących z różnych aplikacji

dziedzinowych oraz eksportowany do aplikacji umożliwiających analizy urbanistyczne. Portal jest

wykonany w technologii umożliwiającej automatyczne dostosowanie widoku do rodzaju przeglądarki

internetowej i typu urządzenia (komputer, tablet,telefon) . Posiada wbudowane mechanizmy

zbierania historii zmian modeli budynków.

Realizacja projektu trwała sześć miesięcy (wrzesień 2019 – luty 2020) i obejmowała zintegrowanie

istniejącego geoportalu (2D) z danymi trójwymiarowymi (3D). Wykonawcą projektu była firma SHH

w Wrocławia. Model powstał na podstawie danych pochodzących z Centrum Analiz Przestrzennych

Administracji Państwowej (CAPAP) oraz geodezyjnej Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB).

Pozwoliło to na uzyskanie georeferencji obiektów, czyli usytuowania ich w przestrzeni cyfrowej

zgodnie z danymi geodezyjnymi. Model Lublina został opracowany ze szczegółowością pozwalającą

rozróżnić blokowe modele brył odzwierciedlające ogólny kształt budynków oraz geometrię

i kształt dachów.

Model 3D Lublina jest wykorzystywany w procesach inwestycyjnych oraz podczas konsultacji społecznych

razem ze stosowanymi obecnie narzędziami mapowymi 2D. Dzięki temu proces projektowania

nowej zabudowy będzie bardziej transparentny, a podmioty w niego zaangażowane uzyskają

wiedzę na temat potencjalnego wpływu nowych budynków na bliższe i dalsze sąsiedztwo.

Źródło: www.lublin.eu

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor