Ogólne

Matury z koronawirusem w tle ropoczęte


8 czerwca 2020

Sprawdzianem z języka polskiego - w poniedziałek o godz. 9 - rozpoczęły się tegoroczne matury. We wtorek odbędzie się egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego nowożytnego. Tegoroczny egzamin dojrzałości potrwa do 29 czerwca.

We Wrocławiu w poniedziałek, 8 czerwca, do pisemnego egzaminu z języka polskiego przystąpiło ponad 5300 maturzystów. W tym roku, ze względu na pandemię, matury wyglądają inaczej, niż w latach ubiegłych. Egzamin maturalny odbywa się w 33 szkołach ponadpodstawowych.

Dyrektorzy szkół wdrożyli procedury pozwalające na przeprowadzenie matur w sposób bezpieczny zarówno dla zdających, jak i dla nauczycieli. W Krakowie, stolicy Małopolski egzaminy maturalne będzie zdawać ponad 8 tys..

W ostatnich tygodniach wszystkie samorządowe szkoły ponadpodstawowe w Krakowie zostały wyposażone w środki ochrony osobistej potrzebne do przeprowadzenia egzaminów maturalnych, w tym płyny do dezynfekcji. Dyrektorzy szkół na podstawie szczegółowych wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Opracowali także odpowiednie procedury na czas egzaminów. Dotyczą one, chociażby, posiadania maseczek, które powinni założone uczniowie do czasu rozpoczęcia egzaminu, jednak zasłanianie ust nie będzie konieczne już w jego trakcie. Uczniowie powinni sami zapewnić także przybory do pisania oraz wodę. Ponadto, na egzamin nie mogą być zabierane przez nich żadne dodatkowe przedmioty, w tym książki czy maskotki.

- Łódzkie szkoły średnie są przygotowane i wyposażone w odpowiednie ilości płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, maseczki i rękawiczki jednorazowe – powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, która nie omieszkała złożyć życzeń powodzenia tegorocznym maturzystom: - W tych wyjątkowych czasach, trzymam za Was kciuki wyjątkowo mocno. Na pewno nie było łatwo, ale jestem przekonana, że praca jaką wykonaliście w ostatnich tygodniach przyniesie efekty. Wszyscy życzymy Wam jak najlepiej i jesteśmy z Wami. I pamiętajcie matura jest ważna, ale nie najważniejsza. Najważniejsze, że spotkaliśmy się dzisiaj wszyscy razem, zdrowi i bezpieczni. Wszystko inne się ułoży. Będzie dobrze. Powodzenia!

W tym roku uczniowie nie piszą egzaminów w auli czy sali gimnastycznej, a w kilku klasach a nawet na korytarzach - liczba sal i miejsca są uzależnione od możliwości lokalowych szkół. Nie ma limitu osób w sali egzaminacyjnej, ale odstęp między ławkami z każdej strony musi wynosić 1,5 - 2 metry. Taki sam odstęp musi być zachowany od stołu komisji maturalnej.

W tym roku, co do zasady na maturze nie będzie egzaminów ustnych. Wyjątkowo, do części ustnej mogą przystąpić tylko ci absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekazali do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub konieczność zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Źródło: www.krakow.pl ; www.uml.lodz.pl ; www.wroclaw.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor