Ogólne

Memorandum sprawie zatrudniania cudzoziemców


12 września 2019

W piątek, 6 września br. w Urzędzie Miasta Krakowa odbył się okrągły stół w sprawie zatrudniania cudzoziemców. Spotkanie zakończyło się podpisaniem memorandum, które zostanie przekazane polskiemu rządowi.

Zmiany demograficzne, emigracja zarobkowa, obniżenie wieku emerytalnego to główne, choć z pewnością nie jedyne przyczyny coraz powszechniej odczuwalnego przez pracodawców braku pracowników. Odczuwalny brak rąk do pracy występujący szczególnie w dużych ośrodkach miejskich, zaczyna być poważnym problemem gospodarczym.

W ocenie ekspertów lukę na rynku pracy mogą doraźnie zapełnić pracownicy zza granicy. I tak się zresztą dzieje. Przykładowo: w Krakowie oficjalnie mieszka i pracuje około 25 tysięcy cudzoziemców, w tym 20 tysięcy Ukraińców. Płacą oni podatki i ZUS. To oznacza, że do krakowskiego budżetu wpływa z tytułu oficjalnego zatrudnienia cudzoziemców około 60 mln zł.

– Realnie szacuje się, że jest to nawet 60 do 100 tysięcy cudzoziemców, którzy w Krakowie uczą się, pracują, płacą za  zakupy, mieszkanie, transport. Nie mówimy o emigrantach, ale o wykwalifikowanych pracownikach, którzy uzupełniają rynek pracy. Zmniejszenie ilości zatrudnionych cudzoziemców to będzie duży problem dla przedsiębiorców i samorządów. – mówi patronujący konferencji Bogusław Kośmider, Zastępca Prezydenta Krakowa. - Dlatego ważne jest, aby procedury i mechanizmy stosowane do umiarkowanego napływu cudzoziemców, dostosować do aktualnych zwiększonych potrzeb rynku pracy.

Efektem spotkania było przyjęcie skierowanego do polskiego rządu memorandum. Sformułowano w nim propozycje konkretnych rozwiązań, które w ocenie pracodawców ułatwią im pozyskiwanie pracowników zza granicy. Proponowane rozwiązania odnoszą się m.in. do wydłużenia okresu, na jaki rejestrowane jest oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy, rozszerzenie listy krajów, których obywatele mogą korzystać z uproszczonej procedury legalizacji pracy, a także zmiany kompetencyjne w zakresie urzędów, które zajmujących się legalizacją pracy cudzoziemców w Polsce.

Inicjatorami okrągłego stołu - zorganizowanego przez Urząd Miasta Krakowa i Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie - byli: ASPIRE, ABSL, Business Centre Club, Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, American Chamber of Commerce in Poland oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza.

Źródło: UM Kraków

Memorandum - zatrudnianie cudzoziemców

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor