Portale

Metropolie chcą dwuskładnikowej opłaty od opakowań, portalsamorząowy.pl, 15 czerwca 2020 r.


16 czerwca 2020

Dwuskładnikową stawkę opłat za wprowadzenie opakowania na rynek proponuje Unia Metropolii Polskich. Stała opłata od wprowadzenia opakowania na rynek miałaby pokrywać koszty zbierania i odzysku odpadów. Drugim elementem była opłata zmienna, zróżnicowana i uzależniona m.in. od rodzaju wprowadzanego opakowania czy stopnia wykorzystania recyklatu do produkcji opakowania.

  • Unia Metropolii Polskich proponuje rozwiązania dla wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producentów.
  • Samorządy chcą by przychód z tej opłaty był przeznaczony na pokrycie kosztów recyklingu (w tym dofinansowanie instalacji recyklingu).
  • Zebrane w ramach ROP fundusze kierowane byłyby do urzędów marszałkowskich.

Dyskusja o tym jak powinien wyglądać system odpowiedzialności za wprowadzania opakowań na rynek ciągle trwa. Swoją wizję działania rozszerzonej odpowiedzialności producentów przygotowała Unia Metropolii Polskich. Stowarzyszenie największych miast w Polsce chce aby to samorządy zbierały opakowania w ramach istniejącego systemy i by to do nich, za pośrednictwem urzędów marszałkowskich, trafiały opłaty od wprowadzających opakowania na rynek...

Cały artykuł jest dostępny na stronie www.portalsamorządowy.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor