Ogólne

Miasta neutralne klimatycznie - jak tego dokonać?


14 grudnia 2020

Głównym celem Europejskiego Zielonego Ładu jest osiągniecie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Nikt nie ma wątpliwości, że dotychczasowe działania nie wystarczą do osiągnięcia tego ambitnego celu. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie samorządów (zwłaszcza dużych miast, które odpowiadają za 75 procent światowej emisji gazów cieplarnianych) do nowej perspektywy finansowej.

Jak dobrze przygotować się do finansowania unijnego dyskutowano podczas pierwszego z cyklu spotkań przedstawicieli miast UMP z Fundacją Climate Strategies Poland, które odbyło się 10 grudnia w formule on-line. W spotkaniu uczestniczyli: dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska i Łukasz Broniewski z Fundacji oraz Paweł Wróbel, specjalista od finasowania unijnego, który brał udział w negocjacjach poprzedniego budżetu UE.

Paweł Wróbel podkreślał, że miasta muszą wejść na ścieżkę realizacji celów już w 2030 roku. Będą temu służyć nowe zasady finansowania UE poprzez tzw. zazielenienie budżetu. Nowe narzędzia pozwolą na egzekwowanie 30 proc. progu wydatków na klimat.

Podczas spotkania dyskutowano o tym, na co przeznaczać te środki, jak znaleźć projekty, które będą realizować owe 30 proc. wydatków na klimat. Bez wątpienia będą to projekty w sektorze energii, ciepłownictwa, renowacji budynków i transportu.

Przedstawiciele miast UMP uznali, że do realizacji celów niezbędne są zmiany w prawie, zwłaszcza w zakresie energetyki rozproszonej. Do rozmów z Rządem w tej kwestii konieczne jest zbudowanie szerokiej kolacji proklimatycznej, skupiającej przedstawicieli miast, specjalistów i praktyków. Ustalono, ze kolejne spotkanie z cyklu Europejskiego Zielonego Ładu odbędzie się po 20 stycznia.

Prezentacja Pawła Wróbla, eksperta Porozumienia Branżowego na rzecz Efektywności Energetycznej

Podsumowanie warsztatu - Climate Strategies Poland

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor