Ogólne

Miasta szczęśliwe - SmartCity Summit w Białymstoku


10 października 2019

Podczas dwóch dni wykładów i dyskusji panelowych uczestnicy - zorganizowanej przez Prezydenta Białegostoku, Klaster Info Tech oraz Fundację Resursa Podlaska konferencji - poszukiwali odpowiedzi na pytanie: jak technologia może zmienić nasze miasta i nasze życie na lepsze?

Pierwszą sesję spotkania - pod hasłem #człowiek otworzyła dr Dorota Sikora-Fernandez z Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie swojego wystąpienia zatytułowanego „Prospołeczny wymiar smart city, czyli o ludziach, dla ludzi i z ludźmi” przekonywała, że w centrum idei smart oraz wszelkich związanych z nią działań powinien stać człowiek, a nie technologia. - Technologia może być jedynie narzędziem, a nie celem samym w sobie - wskazywała ekspertka z UŁ.

W prowadzonej przez dr Dorotę Sikorę-Fernandez dyskusji panelowej wziął udział Tadeusz Truskolaski, Prezes Unii Metropolii Polskich, Prezydent Białegostoku. - Miasto szczęśliwe to szczęśliwi mieszkańcy - mówił Tadeusz Truskolaski. - Dlatego za potrzebami mieszkańców nie należy gonić, trzeba wyjść im na przeciw - przekonywał Prezydent Białegostoku.

Paneliści zgodzili się, że inteligentne miasto przyszłości może i powinno być miejscem, gdzie ludzie prowadzą szczęśliwe życie, a człowiek i jego potrzeby stanowią pierwszą i najważniejszą miarę projektowanych rozwiązań.

Drugą sesję pierwszego dnia konferencji (#technologia i #środowisko) otworzyło wystąpienie dr Doroty Wyszkowskiej, reprezentującej Uniwersytet w Białymstoku oraz Urząd Statystyczny w Białymstoku. Jej wystąpienie poświęcone było analizie jakości życia w 12 miastach członkowskich Unii Metropolii Polskiej. - Największym problemem, z którym już w niedługiej przyszłości będą się musiały zmierzyć miasta jest depopulacja - wskazywała dr Dorota Wyszkowska.

Zakończył ją panel, podczas którego uczestnicy dyskutowali o rozwiązaniach technologicznych, które zbliżają nas do urzeczywistnienia idei inteligentnego miasta oraz pozwalają dbać o równowagę ekologiczną i zachowanie cennych zasobów naturalnych. W trakcie dyskusji poruszono także kwestię, jak nowe źródła danych (pochodzące m.in. z towarzyszących nam w codziennym życiu urządzeń technicznych) mogą wpłynąć na nasze codzienne życie.

Pierwszy dzień spotkania zakończyła sesja #przestrzeń. W jej trakcie uczestnicy dyskutowali m.in. jak mądrze, odpowiedzialnie i w zrównoważony sposób planować oraz zagospodarowywać krajobraz inteligentnego miasta? W jaki sposób doprowadzić do symbiozy technologii i natury, przestrzeni zurbanizowanych i terenów zielonych. W trakcie tej części konferencji dr hab. Barbara Szulczewska, prof. SGGW, członkini Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN mówiła o tym, jak do współczesnych metropoliach wprowadza się „na nowo” zieleń. Podkreślała znaczenie koncepcji zielonej infrastruktury jako idei wpływającej na sposób kształtowania środowiska przyrodniczego, a jednocześnie przestrzeni metropolii, miast, osiedli, czy gmin wiejskich.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła sesja #współrządzenie. W jej trakcie dyskutowano o potrzebie zaangażowania mieszkańców w zarządzanie miastem. - Smart City to przestrzeń, w której mieszkańcy mają coś do powiedzenia, podejmują istotne decyzje i biorą udział w kształtowaniu miejskiej rzeczywistości - mówił Adam Kruczek, z ThinkIT COnsulting, współautor „Human Smart City - Poradnik dla Samorządowców”.

W tej części konferencji występowali także Artur Ratuszyński, doradca Prezydenta Szczecina, który przybliżył uczestnikom, w jaki sposób władze stolicy województwa zachodniopomorskiego konsultują z mieszkańcami krótko- i długofalową politykę rozwoju miasta.

Natomiast Wojciech Sańko z Fundacji ePaństwo i koordynator projektu Koduj dla Polski wskazywał, że samorządy niekoniecznie muszą inwestować duże środki w budowę platform umożliwiających kontakt z mieszkańcami. - Coraz więcej nowoczesnych technologii dla miejskich urzędów, w tym służących np. konsultacjom z mieszkańcami, jest dostępnych w formule open source - wskazywał Wojciech Sanko.

Tematem zamykającej konferencję sesji była #strategia. Sławomir Wilczyński, reprezentujący Polski Komitet Normalizacyjny, przedstawił narzędzia, które pozwolą ocenić, czy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są efektywne. - Jednym z takich mierników jest normie PN-ISO 37120, która wskazuje na poziom zarządzania usługami oraz jakością życia w mieście - mówił ekspert. - Certyfikaty opatrzone tą normą przyznaje m.in. Polski Komitet Normalizacyjny. Naszym certyfikatem (od 15 lutego 2019 r.) może pochwalić się Lublin - dodawał Sławomir Wilczyński.

Z kolei dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, poświęcił swoje wystąpienie budowaniu strategii inteligentnego i szczęśliwego miasta.

W debacie podsumowującej ostatnią sesję konferencji dyskutanci poszukiwali odpowiedzi m.in. na pytania jakie perspektywy mają przed sobą inteligentne miasta i ich mieszkańcy oraz jak możemy przygotować się na nadchodzące zmiany?

Konferencja SmartCity Summit Miasta Szczęśliwe odbyła się 3 i 4 października 2019 r. w Uniwersyteckim Centrum Kultury Uniwersytetu w Białymstoku

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor