Stanowiska

Miasta UMP: nie możemy odpowiadać za jakość węgla

Cofnij

4 listopada 2022

Ustawa o dystrybucji węgla przez samorządy nie gwarantuje, że miasta i gminy nie zostaną obciążone odpowiedzialnością za jakość paliwa, które będą dostarczać mieszkańcom. Dlatego miasta Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza wnioskują, aby w umowach, które gminy będą podpisywać ze spółkami Skarbu Państwa, które na zlecenie rządu sprowadziły węgiel do Polski, zagwarantować, że nie będą odpowiadać za szkody spowodowane złą jakością tego surowca.

Uchwalona 27 października 2022 r. ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) już obowiązuje. Jej przepisy, które weszły w życie 3 listopada br., pozwalają jednostkom samorządu terytorialnego: gminom i miastom zaangażować się w dystrybucję węgla dla swoich mieszkańców. Niestety w trakcie prac legislacyjnych nie pojawiły się w ustawie postulowane przez stronę samorządową przepisy gwarantujące, że dostarczane mieszkańcom paliwo będzie najwyższej możliwej jakości. Nie pojawiły się też zapisy, które zwalniałyby miasta i gminy z odpowiedzialności za jakość węgla. Dlatego Miasta Unii Metropolii Polskich, w przyjętym 3 listopada 2022 r. stanowisku wnioskują, o wprowadzenie w umowach z podmiotami wprowadzającymi do obrotu węgiel na mocy Ustawy odpowiednich postanowień gwarantujących zwolnienie samorządów z odpowiedzialności za jakość węgla oraz przejęcie wszelkich ewentualnych roszczeń mieszkańców powstałych w wyniku niewłaściwej jego jakości. „Przyjęcie odmiennych reguł i próba przerzucenia odpowiedzialności na barki samorządów oraz podmiotów zaangażowanych w sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców będzie sprzeczne z podstawowymi zasadami współżycia społecznego i uniemożliwi efektywną realizację Ustawy.” – czytamy w stanowisku miast UMP.

Do pobrania


Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor
X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..