Ogólne

Miasta wspierają lokalny biznes


10 czerwca 2021

Trwająca od marca ubiegłego roku pandemia COVID-19 postawiła przed władzami lokalnymi nowe wyzwania. Jednym z nich było, i nadal jest, wsparcie dla lokalnego biznesu. To małe i średnie przedsiębiorstwa, działające w miastach i gminach, dają najwięcej miejsc pracy, a tym samym przyczyniają się do wzrostu zamożności lokalnych wspólnot. W czasie pandemii wielu przedsiębiorców potrzebowało wsparcia od samorządów, aby przetrwać i nadal działać.

Miasta Unii Metropolii Polskich aktywnie włączyły się w pomoc dla lokalnego biznesu. Już w marcu 2020 r. uruchomione zostały programy pomocowe dla firm. Pomoc ta najczęściej przybierała formę ulg oraz zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych, odroczenia płatności czynszu za wynajmowany od miasta lokal, a także pożyczki dla małych i średnich firm.

Zaoferowana przedsiębiorcom w 2020 r. pomoc jest kontynuowana i w bieżącym 2021 r. Przykładowo Rada Miejska w Bydgoszczy podjęła uchwałę w sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych. Ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej branży gastronomicznej, władze miasta postanowiły stosować preferencyjne stawki za dzierżawę miejskiego terenu pod sezonowe ogródki, np. restauracyjne: od 1 kwietnia 2021 roku do 11 października 2021 roku opłata za działalność ogródków letnich dla wszystkich dzierżawców wynosić będzie symboliczny 1 grosz za 1m kw. za dzień.

Bydgoszcz nadal stosuje odroczenia terminów lub rozłożenie na raty podatków lokalnych. Urząd Miasta organizuje także bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu pozyskania finansowania, wsparcia, czy radzenia sobie w kryzysie.

Wrocławski Pakiet Pomocowy

Stolica Dolnego Śląska była jednym z pierwszych miast w Polsce, które opracowały program pomocy dla przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa przez COVID pogorszeniu. To Wrocławski Pakiet Pomocowy, z którego przedsiębiorcy nadal mogą korzystać. Obejmuje on ulgi i zwolnienia w podatkach lokalnych (np. od nieruchomości). Przedsiębiorcy mogą się także ubiegać o odroczenia i rozłożenia na raty należności wobec miasta, zarówno publicznoprawnych (podatki i opłaty), jak i cywilnoprawnych (płatności za lokale komunalne czy dzierżawę terenu). We wrocławskim Zarządzie Zasobu Komunalnego i spółce Wrocławskie Mieszkania, można ubiegać się o obniżenie czynszu za lokale użytkowe nawet do 80%. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.

Łączna kwota pomoc miasta dla wrocławskich przedsiębiorców to już około 30 milionów złotych. Ze zwolnień z podatku i czynszu oraz odroczeń czy rozłożenia kwoty na raty skorzystało już ok. 2000 podmiotów. Zwolnienie z opłaty za koncesję to pomoc dla ok. 1000 właścicieli restauracji czy barów.

Mając na uwadze trudną sytuacje branży gastronomicznej władze Wrocławia postanowiły obniżyć – do 30 września 2021 r. stawki miesięcznej opłaty za ogródki. Wyniesie ona 1 zł w strefie I i 30 groszy w strefie II za 1 m2 gruntu.

5 mln zł w obniżonych czynszach

Swoich przedsiębiorców, już od ponad roku, wspiera także łódzki samorząd. Bonifikata w czynszach jest udzielana od kwietnia 2020 r. W kwietniu i maju 2020 r. mogli się o nią starać wszyscy wynajmujący lokale użytkowe od miasta. Od listopada 2020 r. do marca 2021 r. obejmowała zaś te branże, które zostały zamknięte w ówczesnym czasie (gastronomia, siłownie, fitness, kina).

 

W sumie od kwietnia 2020 r. przedsiębiorcy zaoszczędzili w czynszach ok. 5 mln zł, czyli takiej pomocy udzieliła im gmina.

Pomoc jest udzielana także w roku bieżącym. Decyzją Hanny Zdanowskiej, Prezydent Miasta Łodzi przedsiębiorcy, którzy wynajmują lokale użytkowe od miasta, a którzy w związku z ogłoszeniem kolejnych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa musieli zawiesić lub drastycznie ograniczyć swoją działalność, mogli składać wnioski o obniżenie im czynszu najmu do symbolicznej złotówki za cały kwiecień. Obniżka czynszu dotyczyła przedsiębiorców prowadzących m.in.: działalność gastronomiczną, filmową, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne czy tatuażu, siłownie i kluby fitness, ale i prywatne żłobki, przedszkola, czy kluby malucha. Jedynym warunkiem skorzystania z tej obniżki było złożenie stosownego wniosku.

W miarę możliwości i w ramach kompetencji

Od początku pandemii na pomoc szczecińskiego samorządu mogą liczyć firmy lokalne, które z powodu licznych restrykcji i ograniczeń mają problemy z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc ta jest udzielana w ramach posiadanych przez Miasto Szczecin kompetencji w tym zakresie oraz możliwości finansowych miasta. Jednym z elementów wsparcia jest zniesienie opłaty targowej, co przyczynia się do obniżenia kosztów prowadzenia działalności przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż uliczną, na jarmarkach, czy bazarach.

Miasto wprowadziło także możliwość ubiegania się przez przedsiębiorców o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty podatków lokalnych, przede wszystkim od nieruchomości i od środków transportowych. Przedsiębiorcy doświadczeni przez COVID-19 mogą się także ubiegać o umorzenie zaległości podatkowych. Z rozwiązania tego skorzystało już ponad 100 podmiotów, a kwota umorzeń sięga 1,35 mln zł.

Przedsiębiorcy mogą starać się także o pożyczkę na preferencyjnych warunkach w Szczecińskim Funduszu Pożyczkowym. Finansowa pomoc udzielana jest z oprocentowaniem 0%, bez żadnych dodatkowych kosztów. Do tej pory udzielono 83 pożyczek na łączną kwotę 8,7 mln zł.

Tak jak w innych miastach Szczecin zdecydował się też na obniżenie opłat koncesyjnych na sprzedaż alkoholu, a także opłat za dzierżawę terenów pod ogródki gastronomiczne.

Wakacje czynszowe w Poznaniu

W 2020 r. Stolica Wielkopolski uruchomiła – w związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 oraz dotykającymi przedsiębiorców związanych z tym restrykcjami – program pomocowy. Zakładał on m.in. obniżenie najemcom lokali użytkowych czynszu o 50%. Z kolei dzierżawcy gruntu uzyskali możliwość wakacji czynszowych – odroczenia płatności lub potrącenia czynszu z kaucji.

Kolejne fale pandemii skutkowały przedłużanie działania tego programu. Tak było i w kwietniu br. po ogłoszeniu przez rząd „trzeciej fali covid-19”. Wówczas władze Poznania po raz czwarty postanowiły o przedłużeniu obniżki czynszów dla przedsiębiorców z branż, które w wyniku COVID-19 ucierpiały najbardziej. 50-procentową obniżkę czynszu mogły liczyć firmy, które zostały objęte zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to między innymi salonów fryzjerskich i kosmetycznych, klubów fitness, teatrów, kin czy klubów muzycznych. Branże gastronomiczna i turystyczna, które mogą działać w ograniczonym zakresie, uzyskały obniżkę czynszu w wysokości 25%. Miasto wsparcia udzieliło na czas trwania obostrzeń, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Krakowskie wsparcie dla biznesu i kultury

W 2020 r. łączna kwota pomocy udzielonej bezpośrednio z budżetu Krakowa wyniosła ponad 70 mln zł. Na kwotę ta składają się z ulgi, umorzenia i odroczenia płatności:

  • podatków (głównie od nieruchomości, od środków transportowych) oraz opłat (za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czy za postój i parkowanie pojazdów) lokalnych.
  • należności cywilnoprawnych (głównie czynsze najmu, dzierżawy);

Ale nie tylko. Kierowana do przedsiębiorców oferta obejmowała także dotacje, konkursy i inne działania dodatkowe. Specjalną ofertę związaną z dotacjami, konkursami, programami, czy stypendiami miasto przygotowało dla branży kulturalnej.

W 2021 r. Kraków prowadzi nadal inicjatywy związane ze wsparciem biznesu, w szczególności w zakresie przyznawanych na wniosek przedsiębiorcy ulg w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków. Wartość udzielonej bezpośrednio z miejskiego budżetu w okresie styczeń – marzec 2021 wyniosła 11 mln zł, a skorzystało z niej 1221 wnioskodawców.

Lubelski pakiet dla firm i NGO-sów

W czasie pandemii władze Lublina przygotowały „Lubelski Pakiet Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych”, Pakiet zaproponował przedsiębiorcą obniżki stawek czynszu do 90% lokali i pomieszczeń należących do Gminy Lublin, pomoc w zakresie po-datków lokalnych dla przedsiębiorców (odraczanie terminów płatności), pomoc w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste dla przedsiębiorców.

Oprócz łagodzących skutki pandemii narzędzi fiskalnych miasto również wsparło przedsiębiorców usługowych, których działalność została mocno ograniczona poprzez zaprezentowanie ich oferty za pośrednictwem platformy komunikacyjnej „Zaproś miasto do siebie do domu – zostanwdomu.lublin.eu”.

Od 23 października 2020 r. w miejskiej przestrzeni oraz na mediach społecznościowych prowadzona była jest też akcja #ratuJemygastro. Jej celem jest promocja zachęcenie mieszkańców do korzystania z oferty lubelskich lokali gastronomicznych, z usług na dowóz czy z odbiorem osobistym. Do akcji przystąpiło 129 lokali, przekazy o akcji trafiły za pomocą mediów do ponad 2,5 mln osób.

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy

Składający się z czterech filarów pakiet pomocowy dla katowickich przedsiębiorców został uruchomiony wiosną 2020 r. Oferował wsparcie w czterech filarach. Pierwsze dwa filary KPP adresowane były do przedsiębiorców, którzy są najemcami lub dzierżawcami miejskich lokali i gruntów i wprowadzają ulgi bądź zwolnienia w opłatach z tego tytułu. Filar trzeci oferował Natomiast filar czwarty, dotyczy 50% obniżki na odbiór odpadów dla przedsiębiorców mających podpisaną umowę z miejską spółką MPGK Sp. z o.o. m.in. możliwość umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu wpłaty podatku od nieruchomości na indywidualny wniosek przedsiębiorcy za okres jednego miesiąca, który odnotował znaczący spadek przychodów.

W związku z kolejnymi falami zachorowań na COVID-19 i przedłużającymi się obostrzeniami władze Katowic postanowiły o kontynuowaniu Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy w 2021 r.