Z naszych miast

Miasto chce dowartościować nauczycieli


5 lipca 2021

Nawet po tysiąc złotych na rękę, jednorazowej indywidualnej nagrody dla nauczycieli w Szczecinie. Pomysł prezydenta Piotra Krzystka, zyskał poparcie radnych.

– Od początku prezydentury oświata jest dla mnie jednym z najważniejszych tematów. Kiedyś powiedzieliśmy sobie, że stworzymy markę „Szczecińska Szkoła”. Dziś chcę powiedzieć, że o oświatę i ludzi, którzy ją tworzą trzeba szczególnie dbać – powiedział Piotr Krzystek.

Prezydent wyjaśnił również, że zgodnie z obowiązującym prawem samorząd dba o bazę oświatową oraz warunki pracy. Nie ma natomiast wpływu na kwestie programowe i wynagrodzenia nauczycieli, za co odpowiada strona rządowa. Krzystek przypomniał także, że centralna subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania oświaty, co oznacza że samorządy płacą za to, co w rzeczywistości powinien finansować rząd.

– Mówię o tym dlatego, że choć rząd nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, od lat nie oszczędzamy na oświacie – rokrocznie inwestując w modernizację szkół kilkadziesiąt milionów złotych. Nie mamy jednak wpływu na system wynagradzania określony Kartą Nauczyciela. Nie wiem też czy i jakie regulacje planuje rząd. Możemy za to w formie jednorazowej nagrody dowartościować szczecińskich nauczycieli i to właśnie chcemy zrobić – dodał Piotr Krzystek.

 

By docenić pedagogów Miasto zwiększy pulę środków znajdujących się w funduszu nagród. W ciągu najbliższych 3 lat Gmina przeznaczy na ten cel dodatkowe 26 milionów złotych. Środki na ten cel mają pochodzić między innymi z oszczędności zabezpieczonych w związku z odwołaniem finału The Tall Ships Races 2021.

Co ważne, wprowadzenie nowych dodatkowych nagród nie oznacza, że te dotychczas przyznawane znikną. Coroczna pula nagród, która obecnie znajduje się w dyspozycji dyrektora danej placówki czy też prezydenta Miasta nadal będzie funkcjonować.

Po przejściu ścieżki formalnej, w tym og0łoszeniu uchwały przez wojewodę zachodniopomorskiego, nagrody będą mogły być wypłacone w październiku 2021 z okazji Dnia Edukacji Narodowej.