Ogólne

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada


13 listopada 2020

Ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Ma na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.

Tolerancja to uszanowanie obcej narodowości i związanych z nią różnic kulturowych. To  wyrozumiałość dla odmienności, uznanie innych poglądów, pochodzenia, opinii, wartości czy religii.

Tolerancja zachęca do kształtowania ciekawości i otwartości w obliczu inności, rozwijania umiejętności poszanowania różnic i rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu i wzajemnego zrozumienia.

Ustanowienie międzynarodowego święta  pokazuje jak bardzo brakuje nam tego na co dzień.

Dlatego właśnie Prezydenci miast Unii Metropolii Polskich, chcąc okazać solidarność z osobami dyskryminowanymi ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, podpisali się  pod apelem, w którym  zwracają uwagę, że wzajemna życzliwość i tolerancja to  podstawa w budowaniu  dobrych relacji międzyludzkich zarówno na poziomie wspólnot lokalnych, jak i międzynarodowym.

W tegorocznych obchodach biorą udział nie tylko miasta - członkowie Unii Metropolii Polskich im. P. Adamowicza – Warszawa, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin i Wrocław ale także samorządy ze Związku Miast Polskich. Natomiast z inicjatywy Rafała Trzaskowskiego, Prezydenta m.st. Warszawy i Przewodniczącego Rady Unii Metropolii Polskich, do akcji włączyły się także liczne miasta z zagranicy - Londyn, Barcelona, Oslo, Düsseldorf, Praga, Budapeszt, Bratysława, Madryt, Kopenhaga, Gandawa, Birmingham i Reykjavik.

W tym roku niektóre samorządy zdecydowały się symbolicznie podkreślić znaczenie tego święta  specjalnie oświetlając charakterystyczny obiekt w mieście, a także organizując różne wydarzenia towarzyszące, oczywiście z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.

Na przykład:

  • w Białystoku zostanie podświetlona brama Pałacu Branickich;
  • w Warszawie Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski;
  • w Szczecinie trzy „dźwigozaury” – żurawie portowe ze szczecińskiej wyspy Łasztownia;
  • w Bydgoszczy most Uniwersytecki i ubrany będzie w tęczową koszulkę „Przechodzący przez rzekę” - rzeźba balansująca, zawieszona na linie nad rzeką Brdą.

APEL PREZYDENTÓW I BURMISTRZÓW MIAST

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor