Z naszych miast

Międzynarodowy projekt European Heritage Hub z udziałem Krakowa

Cofnij

22 lutego 2023

Międzynarodowa organizacja Europa Nostra, do której należy Kraków, zajmie się wdrożeniem finansowanego ze środków Unii Europejskiej pilotażowego projektu European Heritage Hub. Realizacja projektu zaplanowanego na lata 2023-2025 pozwoli gromadzić wiedzę i łączyć wysiłki na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w Europie.

W ramach European Heritage Hub powstanie platforma skupiająca różnorodne podmioty zaangażowane w ochronę dziedzictwa kulturowego. Celem tej inicjatywy jest wspieranie specjalistów i wolontariuszy zajmujących się ochroną i zarządzaniem dziedzictwem, kształtowanie kierunków przyszłych działań i polityki ochrony dziedzictwa – także w kontekście transformacji cyfrowej, środowiskowej i społecznej.

Za realizację projektu odpowiada Europa Nostra – europejska federacja organizacji pozarządowych zajmujących się dziedzictwem, a także partnerzy: Fundacja Europeana, Eurocities, ICLEI i KU Leuven. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w Krakowie powstał regionalny ośrodek (hub) tej organizacji na Europę Środkową.

− Jesteśmy zachwyceni, że rozpoczynamy to nowe europejskie przedsięwzięcie w 2023 roku, czyli w roku, w którym przypada 60. rocznica powstania naszej organizacji. Europa Nostra jest bardzo dumna z tego, że może pełnić rolę koordynatora tworzenia przyszłego europejskiego centrum dziedzictwa, które przeniesie nasze wieloletnie partnerstwo z Unią Europejską na kolejny poziom. To wymagające zadanie, które podejmujemy wraz z grupą partnerów europejskich i regionalnych. Będziemy dążyć do zaangażowania jak najszerszego grona partnerów, w tym członków European Heritage Alliance and of the Climate Heritage Network (Sojuszu na rzecz dziedzictwa europejskiego i sieci dziedzictwa klimatycznego) oraz młodego pokolenia specjalistów w dziedzinie dziedzictwa. European Heritage Hub to projekt, który przyniesie wiele korzyści i pomoże dalej pokazywać znaczenie dziedzictwa kulturowego jako strategicznego zasobu dla przyszłości Europy i możliwości osiągnięcia wielu priorytetowych celów Unii Europejskiej i jej kluczowych partnerów w Europie i poza nią - podkreśla Sneška Quaedvlieg-Mihailović, sekretarz generalny Europa Nostra.

Projekt będzie łączył wszystkich partnerów poprzez innowacyjne narzędzia, rozwijając świadomość dziedzictwa kulturowego na poziomie osób bezpośrednio zaangażowanych w proces, a docelowo także w wymiarze społecznym. Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie potencjału i zaangażowania młodszego pokolenia studentów i profesjonalistów zajmujących się dziedzictwem kulturowym.

Inicjatywa opiera się na osiągnięciach Europejskiego Roku Młodzieży 2022 i Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018; zostanie także wykorzystana w Europejskim Roku Umiejętności 2023.

Kraków jest partnerem strategicznym projektu, co jest bezpośrednio związane z funkcjonującym w naszym mieście hubem organizacji Europa Nostra. W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w latach 2022-2025 krakowski hub, zlokalizowany przy ul. św. Jana 12, prowadzi Towarzystwo Miłośników Zabytków i Historii Krakowa pod kierownictwem prof. Jacka Purchli. Główne, statutowe cele towarzystwa to promocja badań nad Krakowem i upowszechniania wiedzy o mieście w zakresie konserwacji zabytków i zapobiegania ich niszczeniu.

− Cieszymy się, że utworzenie Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie przyniosło naszemu miastu nie tylko prestiż, ale stało się przyczynkiem do rozwoju projektów sieciujących tutejsze środowisko konserwatorskie i heritologiczne z partnerami w całej Europie – mówi Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury. − Trzymamy kciuki za powodzenie tej inicjatywy i wierzymy, że przyniesie ona naszym specjalistkom i specjalistom cenną wiedzę i międzynarodowe kontakty ­– dodaje.

X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..