Patronaty

Migracje i Miasta w czasie kryzysu humanitarnego


14 marca 2023

Celem tego spotkania jest dyskusja na temat aktualnych uwarunkowań dotyczących włączania migrantów przymusowych z Ukrainy w życie miast, wyzwań temu towarzyszących, a także najlepszych praktyk w zakresie mieszkalnictwa, edukacji, dostępu do służby zdrowia czy rynku pracy dla osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku.

W imieniu Laboratorium Polityk Migracyjnych Miast i Regionów Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego (OBM UW) i Unii Metropolii Polskich (UMP) zapraszamy Państwa do udziału w webinarium pt. “Migracje i miasta”, które odbędzie się w piątek, 17.03.2023 r., godz. 14.00-16.00 na platformie Zoom

Do spotkania można dołączyć po zarejestrowaniu się na portalu Eventbrite. W potwierdzeniu mailowym otrzymacie Państwo szczegółowe dane dotyczące spotkania. Dodatkowe informacje na temat wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej OBM UW oraz na platformie Facebook

Rok po ataku Rosji na Ukrainę i wybuchu pełnoskalowej wojny, ponad 8 milionów osób z Ukrainy szukało w Europie ochrony, 4.9 miliona zostało zarejestrowanych w ramach systemu ochrony czasowej, 5.4 miliona osób zostało zmuszonych opuścić swoje domy, pozostając jednak na terenie Ukrainy, a ponad 5.5 miliona powróciło do swoich domów z zagranicy lub innych części kraju. Wśród osób szukających ochrony poza granicami kraju najwięcej, bo ponad milion, trafiło i pozostało w Polsce, głównie w dużych polskich miastach. Polska administracja centralna i lokalna, organizacje społeczne, a także zwykli mieszkańcy kraju stanęli przed niespotykanym w swojej skali wyzwaniem odpowiedzi na potrzeby osób uciekających z Ukrainy.  Jak po upływie roku wygląda ten krajobraz pomocowy? Jakie nowe wyzwania pojawiły się w tym okresie i jakie mogą wystąpić w najbliższych latach? Jak skutecznie zarządzać rozproszonymi działaniami realizowanymi przez lokalne administracje i organizacje społeczne? Na te i inne pytania odpowiemy podczas webinarium organizowanego przez Laboratorium Polityk Migracyjnych Miast i Regionów Ośrodka Badań nad Migracjami UW we współpracy z Unią Metropolii Polskich.

 

Prowadzące:

Karolina Łukasiewicz, Marta Pachocka, Karolina Podgórska

Organizatorzy: 

Ewa Cichocka, Karolina Łukasiewicz, Marta Pachocka, Karolina Podgórska, 

Laboratorium Polityk Migracyjnych Miast i Regionów 

Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza 

 

W dyskusji wezmą udział  przedstawiciele administracji lokalnej i organizacji społecznych, w tym: 

Joanna Sosnowska, Kierownik Zespołu Koordynacji Działań na Rzecz Cudzoziemców, Biuro Współpracy Międzynarodowej, Urząd m.st. Warszawy

Bartłomiej Świerczewski, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Urząd Miejski Wrocławia  

Krzysztof Stanowski, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Lublin

Joanna Kucharczyk-Jurgielewicz, Założycielka NGO Forum "Razem" w 2022 roku, Fundacja Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego / Polska Akcja Humanitarna

Klaudia Iwicka, Wiceprezeska Zarządu Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk

To webinarium organizowane jest w ramach cyklu  spotkań CMR Webinars dotyczącego odpowiedzi miast na potrzeby osób migrujących.
Zapraszamy do lektury współtworzonego przez na  raportu Polska szkoła pomagania. Przyjęcie osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce w 2022 roku.