Ogólne

Minister edukacji nie spotkał się z samorządowcami


20 listopada 2020

Dzisiaj 20 listopada br. o godzinie 11.00 miało się odbyć spotkanie z Przemysławem Czarnkiem, Ministrem Edukacji i Nauki na jego zaproszenie w siedzibie resortu, na które przyjechali osobiście samorządowcy.

Pan Minister Czarnek z powodów ważnych przyczyn prywatnych nie mógł spotkać się osobiście nie mógł spotkać się osobiście z przedstawicielami samorządów, którzy stawili się w Warszawie. Samorządowcy czekają na zaproponowanie im kolejnego terminu spotkania w innym dogodnym dla pana Ministra terminie, w którym wezmą udział wszyscy na jednakowych warunkach, najlepiej w trybie online ze swoich miejscowości.

W spotkaniu mieli wziąć udział:

1. Iwona Waszkiewicz – zastępca prezydenta Bydgoszczy, przewodnicząca Komisji Unii Metropolii Polskich ds. Edukacji

2. Krzysztof Kosiński – prezydent Ciechanowa, sekretarz Związku Miast Polskich

3. Krzysztof Iwaniuk - wójt gminy Terespol, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP

4. Grzegorz Cichy – burmistrz gminy i miasta Proszowice, prezes Unii Miasteczek Polskich

5. Dariusz Latarowski - burmistrz miasta Grajewo, członek Zarządu Unii Miasteczek Polskich

6. Marek Wójcik - pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych

7. Grzegorz Kubalski - zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich

8. Jakub Mielczarek - dyrektor Biura Związku Województw RP

 

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor