Ogólne

Minister Piontkowski prezentuje wytyczne dla szkół


6 sierpnia 2020

5 sierpnia na konferencji prasowej Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski zaprezentował wytyczne dotyczące funkcjonowania szkół od 1 września 2020 r. Jednocześnie Minister Piontkowski zapowiedział, że niezbędne akty prawne zostaną wydane do 14 sierpnia br.

- 1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwiązania – wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia – powiedział Minister Dariusz Piontkowski podczas konferencji.

W trakcie konferencji Minister Edukacji Narodowej przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Minister Edukacji Narodowej przedstawił także trzy warianty (A, B i C) funkcjonowania szkół w roku szkolnym 2020/2021. Doprecyzowanie tych wariantów ma nastąpić aktach prawnych, które mają zostać wydane pomiędzy 10, a 14 sierpnia.

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Ogłoszone przez Ministra Dariusza Piontkowskiego wytyczne skomentował, w rozmowie z Onetem, Rafał Trzaskowski, Prezydent Warszawy, Przewodniczący Rady Unii Metropolii Polskich.

- Nie mam dostępu do epidemiologów, do analiz, nie jestem ministrem zdrowia, który - jak się domyślam - współpracuje ze swoimi koleżankami i kolegami z Unii Europejskiej oraz Międzynarodowej Organizacji Zdrowia. Mogę co najwyżej kierować się tylko zdrowym rozsądkiem, który oczywiście każe mi zadawać rządzącym pytania. Kiedy mieliśmy 100 przypadków zarażeń dziennie szkoły były zamykane, a teraz, kiedy mamy ich ponad 600, będą otwierane. Niezbyt to logiczne – mówił Rafał Trzaskowski. - Pierwsza fala epidemii nas wszystkich zaskoczyła. Ale teraz już rządzący nie mogą mówić, że znowu są zaskoczeni tym, że epidemia nie wygasa. W związku z tym mam nadzieję, że rząd też będzie lepiej przygotowany do podejmowania rzetelnych decyzji oraz pomagania tym, którzy są na pierwszej linii, a więc także samorządom, dyrektorom szkół, nauczycielom.

Wytyczne_dla_szkół_i_placówek_–_wrzesień_2020-1

Wytyczne_żłobki_przedszkola_III_aktualizacja

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor