Ogólne

Zespół doradczy w Ministerstwie ds. systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami


25 listopada 2020

Minister Klimatu i Środowiska zdecydował o powołaniu długo oczekiwanego przez samorządy zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami.

O powołaniu Zespołu przedstawiciele UMP rozmawiali z Ministrem Jackiem Ozdobą na spotkaniu w Ministerstwie klimatu we wrześniu br.

Do zadań Zespołu będzie należeć m.in. przygotowanie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami w perspektywie krótko- i długoterminowej. Chodzi między innymi o usprawnienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wypracowanie rozwiązań, które umożliwią osiąganie wymaganych przepisami UE poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.

Zespół ma też wypracować rozwiązania, które doprowadzą do obniżenia kosztów oraz usprawnienia gminnych systemów, między innymi poprzez wprowadzenie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP).

W pracach zespołu, z ramienia UMP, będą uczestniczyć przedstawiciele zespołu UMP ds. Odpadów Komunalnych: Olga Goitowska - Zastępca Dyrektora Wydziału  Gospodarki komunalnej w Urzędzie Miasta Gdańska oraz Andrzej Sobolak, Zastępca Prezesa Zarządu Ekosystem sp. z o.o. we Wrocławiu.

Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor