Ogólne

Monitoring działań miast na rzecz adaptacji do zmian klimatu


31 marca 2015

Unia Metropolii Polskich wraz z Instytutem na rzecz Ekorozwoju, Regionem Stuttgart i m.st. Warszawą, realizuje Projektu ADAPTCITY, współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach instrumentu finansowego na rzecz środowiska LIFE+. Głównym celem projektu jest wypracowanie założeń polityki przestrzennej miast UMP, uwzględniającej zmiany klimatyczne.

Unia Metropolii Polskich odpowiada między innymi za zorganizowanie Komisji Reprezentantów Metropolii oraz Klimatycznych Forów Metropolitalnych, opracowanie poradnika dla miast adaptacji do zmian klimatu, monitoring działań na rzecz adaptacji oraz zorganizowanie międzynarodowej konferencji pt. „Adaptacja do zmian klimatu w miastach i metropoliach” podsumowującą projekt.

Pierwsze spotkanie miast UMP w ramach Projektu odbyło się 12-16 października 2014 r. w Stuttgarcie.

Program wizyty w Stuttgarcie

Kolejnym krokiem, za którego wykonanie odpowiada UMP, było przygotowanie i rozesłanie do miast UMP ankiety, która miała dać odpowiedź na pytanie, jak dalece polskie metropolie są przygotowane do zmiany klimatu lub jak się do nich przygotowują i jak wiele jeszcze zostało do zrobienia.

Ankieta została przygotowana z pomocą eksperta zewnętrznego i wysłana 11 grudnia 2014 r. (wraz z pismem informującym) do Prezydentów Miast z sugestią, aby za jej wypełnienie odpowiadały osoby uczestniczące w spotkaniu w Stuttgarcie. Wypełnione ankiety zostały przeanalizowane oraz zestawione w tabeli

Ankieta-ADAPTCITY

omowienie_ankiety

Ankieta będzie powtórzona pod koniec realizacji projektu.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor