Ogólne

Na Zespole ds. Edukacji KWRiST o sytuacji finansowej oświaty


24 października 2019

O przekazanie danych statystycznych dotyczących spadku liczby nauczycieli i uczniów oraz o nieprowadzenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozmów o podwyżkach ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli bez udziału przedstawicieli samorządu terytorialnego - apeluje strona samorządowa KWRiST.

Takie m.in. wnioski zgłosiła strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego podczas posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu.

Posiedzenie odbyło się 22 października 2019 r.

W trakcie spotkania strona samorządowa podniosła problem konieczności coraz większego dofinansowywania oświaty przez JST, pomimo wzrostu subwencji oświatowej. Samorządowcy zwrócili uwagę, że w wielu JST nie tylko nie wystarcza środków na wynagrodzenia nauczycieli, ale nie starczają one na ich pokrycie w 75%. Jest to spowodowane zmianami, które wprowadzono w ciągu ostatnich 5 lat. Przede wszystkim chodzi o zmniejszenie liczebności klas I-III do 25 uczniów. Brak wpływu samorządu na organizowanie sieci szkolnej. Rosnące koszty dowozu dzieci do szkół, pomocy pedagogiczno-psychologiczna i zindywidualizowanej ścieżki nauczania. Przedstawiciele strony samorządowej podnosili także, że w tym kontekście wysokość kwoty bazowej standard A jest niewystarczająca. W trakcie posiedzenia zwrócono także uwagę na kwestię podwyżek dla pracowników obsługi administracyjnej szkół.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele strony samorządowej wystąpili z następującymi wnioskami:

  • by MEN nie prowadziło żadnych rozmów o podwyżkach płac ze związkami zawodowymi nauczycieli bez samorządowców (którzy mogą pokazać, jak wygląda ich realizacja w praktyce);
  • o przekazanie wyliczeń dotyczących danych statystycznych (m.in. spadku liczby nauczycieli, uczniów), a także kwot subwencji na 2020 w podziale na kategorie JST;
  • o odpowiedź MEN dotyczącą rozwiązania problemu, że minimalna płaca w 2020 r. będzie wyższa niż płaca nauczyciela stażysty po studiach magisterskich (co oznacza w wielu przypadkach, że sprzątaczka zarobi więcej niż początkujący nauczyciel.
  • o zwołanie spotkania roboczego nt. SIO, co było uzgodnione na zespole ds. statusu zawodowego nauczycieli. Odp. W najbliższym czasie zostanie ustalony taki termin
  • zgłoszono też problem, że stomatolodzy nie chcą podpisywać umów na objęcie opieką stomatologiczną uczniów. Wniosek o wsparcie na tworzenie gabinetów pielęgniarek, a także na modernizację pracowni komputerowych.

Podczas posiedzenia ustalono, że przedstawiona w jego trakcie informacja informacja jest wstępna, a pełna zostanie przekazana podczas plenarnego posiedzenia KWRiST. Dlatego też strona samorządowa wnioskuje o udział w nim Dariusza Piontkowskiego, Ministra Edukacji Narodowej.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor