Portale

Największe miasta stracą 6 mld zł rocznie, katowice.wyborcza.pl, 29 lipca 2020 r.


29 lipca 2020

Tekst: Przemysław Jedlecki

- Samorządy potrzebują wsparcia, ale powinno ono być systemowe i działać na przejrzystych zasadach, a nie być doraźne i udzielane uznaniowo - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i szef rady Unii Metropolii Polskich.

To komentarz do powołanego właśnie rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jego on podzielony na dwie pule. Z pierwszej, która opiewa na 6 mld zł, pieniądze dostanie każdy samorząd. Posłużono się algorytmem i dotacje wyniosą od 500 tys. do 93 mln zł. Przy czym tzw. miasta prezydenckie dostaną ok. 2,4 mld zł, a pozostałe gminy 2,6 mld zł. Kolejny miliard zgarną powiaty.

We wtorek stanowisko w tej sprawie przyjęła Unia Metropolii Polskich (zrzesza 12 największych polskich miast).

Premier Mateusz Morawiecki w trakcie spotkania z samorządowcami z Wielkopolski podczas, którego wręczył symboliczne czeki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Mamy nieadekwatne obniżenie wsparcia dla miast na prawach powiatu (średnio jest to 7 proc. planowanych wydatków majątkowych wobec 12 proc. dla pozostałych gmin), które jest związane z brakiem realizacji naszego postulatu dotyczącego wydzielenia odrębnej puli przeznaczonej dla tej specyficznej grupy samorządów – mówi Tadeusz Truskolaski, prezes Unii Metropolii Polskich i prezydent Białegostoku.

Z pełną treścią artykułu można się zapoznać na stronie internetowej www.katowice.wyborcza.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor