Z naszych miast

Narodowy Spis Powszechny 2021 – Zostań rachmistrzem


1 lutego 2021

Ruszyły nabory na rachmistrzów w Narodowym Spisie Powszechnym. W związku z tym miasta ogłosiły otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Narodowy spis powszechny odbywa się w Polsce co 10 lat.

Narodowy spis powszechny rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. Spisem będą objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania, mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Kto może się zgłosić?

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie
  • nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Najważniejszą zmianą w stosunku do projektu z początku stycznia jest wycofanie się z rozwiązania umożliwiającego powoływanie rachmistrzów spisowych także spośród pracowników jednostek samorządu terytorialnego wyznaczonych przez właściwych gminnych komisarzy spisowych.

Nowelizacja przewiduje też ujednolicenie stawki wynagrodzenia albo dodatku spisowego dla rachmistrzów spisowych, bez względu na metodę zbierania przez nich danych w ramach NSP 2021 (wywiad bezpośredni albo wywiad telefoniczny). Nowa stawka ma wynosić 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad bezpośredni albo wywiad telefoniczny, skutkujący prawidłowym spisaniem danej osoby fizycznej. Według obecnych przepisów rachmistrz miał dostawać 7 zł brutto za wywiad bezpośredni i 4 zł brutto za wywiad telefoniczny.

Spis będzie poprzedzony dwoma spisami próbnymi:

- pierwszy spis próbny zaplanowano od 1 do 31 października 2019 r., w dwóch województwach (po jednej gminie w każdym),

- drugi spis próbny jest zaplanowany od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16. Gminach (po jednej w każdym województwie).

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS.

spis.gov.pl/Pliki/o%20aplikacji%20spisowej.mp4

 

Źródło:

www.bialystok.pl , www.bydgoszcz.pl , www.gdansk.pl , www.katowice.eu, www.erzeszow.pl, www.wiadomosci.szczecin.eu

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor