Aktualności

#NIEdlaLEXTUSK

Cofnij

29 maja 2023

Nie godzimy się z tym, że ustawa dotycząca powołania komisji do zbadania wpływów rosyjskich – zwana „lex Tusk” – jest uchwalona w demokratycznym państwie prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska. Ustawa ta jest najdrastyczniejszym przykładem legislacyjnego bezprawia, które narusza konstytucyjne standardy i zasady stanowiące fundament ustrojowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz gwarancje praw i wolności obywatelskich! Ustawa została podpisana w dniu dzisiejszym przez Prezydenta RP.

Najlepszym komentarzem tego, co wydarzyło się dziś w Polsce, niech będą słowa profesora Jerzego Stępnia, podczas Dnia Samorządu Terytorialnego (27.05):

(…) Sądy zaproponowane w postaci tej komisji ds. badania wpływów, zakończyły się w epoce Oświecenia (…). Jeśli ktoś dzisiaj proponuje tego rodzaju rozwiązania, które łamią trójpodział władzy, likwidują możliwość odwołania się od decyzji, kiedy nie ma się zapewnionej drogi sądowej kontroli tego, co zrobił ten organ administracji, bo się tak nazywa, kiedy proponuje się wprowadzanie sankcji za działania, które miały miejsce przed uchwaleniem ustawy o tej komisji, co jest rażącym naruszeniem zasady niedziałania prawa wstecz, to jest to coś nieprawdopodobnego, to jest dzień hańby polskiego Sejmu. Jeśli ta ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta, to będzie to absolutne dno (…).

 

Do pobrania